Pomagamy w życiu z cukrzycą! KRS 0000022162

Lista refundacyjna od 1 lipca 2024. Dobre wieści dla chorych na cukrzycę

Ministerstwo Zdrowia w najnowszej liście leków refundowanych wpisało rozszerzenie wskazań refundacyjnych do długodziałających analogów insulin, w ramach grupy limitowej 14.3 – Hormony trzustki. Usunięte zostają zapisy dotyczące konieczności stosowania insulin NPH, występowania hipoglikemii oraz typu cukrzycy. Dopasowano też kryterium wiekowe dla stosowania jednej z insulin długodziałających od 1 roku życia. Zwiększyła się odpłatność pacjenta za paski do glukometrów. Zmiany będą obowiązywać od 1 lipca 2024 roku.

Jak czytamy w opublikowanym projekcie zmiany nastąpiły w odpowiedzi na postulaty i oczekiwania środowiska medycznego oraz pacjentów Minister Zdrowia podjął działania mające na celu ujednolicenie i uproszczenie dotychczasowych wskazań refundacyjnych insulin charakteryzujących się długim okresem działania. Po zasięgnięciu opinii Rady Przejrzystości, Konsultanta Krajowego Minister Zdrowia podjął decyzję o modyfikacji dotychczasowych wskazań refundacyjnych produktów leczniczych z grupy limitowej 14.3 Hormony trzustki – długodziałające analogi insulin.

Z dniem 1 lipca 2024 r. obowiązywać będą nowe treści wskazań refundacyjnych ww. produktów leczniczych, które w stosunku do obecnie obowiązujących są mniej restrykcyjne na skutek usunięcia zapisów dotyczących konieczności stosowania insuliny NPH, występowania hipoglikemii oraz dokładnego doprecyzowania typu cukrzycy. Ponadto, w przypadku insuliny Levemir zmianie uległa dolna granica wiekowa uprawniająca do finansowania leczenia u dzieci od 1 r.ż. (poprzednio od 2 r.ż.).

LekObecne wskazanieDocelowe wskazanie
Tresiba, roztwór do wstrzykiwań, 100 j./ml, 10 wkł. po 3 ml, GTIN: 05712249124441 Novo NordiskCukrzyca typu I u dorosłych; Cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥7,5% oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO); Cukrzyca typu I u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży; Cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥7,5% oraz cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 1 roku życia
Levemir, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł. po 3 ml (Penfil), GTIN: 05909990005741 Novo NordiskCukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat i powyżej; Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 1 roku życia
Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml, GTIN: 05909990617555 SanofiCukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 roku życia; Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca typu 1 u dzieci w wieku od 2 do 6 lat oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat
Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml 5 wkł. po 3 ml, GTIN: 05909990895717 SanofiCukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 roku życia; Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca typu 1 u dzieci w wieku od 2 do 6 lat oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat
Abasaglar, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 10 wkł. po 3 ml, GTIN: 05909991201982 Eli LillyCukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 roku życia; Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca typu 1 u dzieci w wieku od 2 do 6 lat oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat
Toujeo, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 j/ml 10 wstrzykiwaczy SoloStar po 1,5 ml, GTIN: 05909991231538 SanofiCukrzyca typu I u dorosłych; Cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca u dorosłych o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)Leczenie cukrzycy u dorosłych
Ryzodeg, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł. po 3 ml Penfill, GTIN: 05909991371562 Novo NordiskCukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat i powyżej; Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat

Zmiany wysokości dopłat pacjenta od 1 lipca 2024

Obniżki dopłat pacjenta obejmują insuliny, kilka pozycji leków doustnym i pasków testowych do glukometrów. Szczegóły w tabeli.

Nazwa postać i dawka leku środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznegoZawartość opakowaniaZakres wskazań objętych refundacjąWysokość dopłaty świadczeniobiorcy aktualnego obwieszczenieObniżki
Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg60 szt.Cukrzyca16,49 zł-1,83 zł
Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml10 wkł. po 3 mlCukrzyca6,80 zł-1,20 zł
Gensulin M40 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml10 wkł. po 3 mlCukrzyca6,80 zł-1,20 zł
Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml10 wkł. po 3 mlCukrzyca6,80 zł-1,20 zł
Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml10 wkł. po 3 mlCukrzyca6,80 zł-1,20 zł
Gensulin M50 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml10 wkł. po 3 mlCukrzyca6,80 zł-1,20 zł
Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml5 wkł. po 3 mlCukrzyca6,48 zł-1,14 zł
Gensulin M50 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml5 wkł. po 3 mlCukrzyca6,48 zł-1,14 zł
Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml5 wkł. po 3 mlCukrzyca6,48 zł-1,14 zł
Adeksa, tabl., 50 mg30 szt.Cukrzyca5,52 zł-0,61 zł
Metformax 850, tabl., 850 mg90 szt.Cukrzyca5,39 zł-0,60 zł
Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml5 wkł. po 3 mlCukrzyca3,40 zł-0,60 zł
Gensulin M40 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml5 wkł. po 3 mlCukrzyca3,40 zł-0,60 zł
Adeksa, tabl., 100 mg30 szt.Cukrzyca5,12 zł-0,57 zł
Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg60 szt.Cukrzyca16,45 zł-0,50 zł
Forxiga, tabl. powl., 10 mg30 szt.Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,5% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu, -otyłość;
Przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów z LVEF≤50% oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA: -pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów (z frakcją wyrzutową z LVEF ≤40%) lub – pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane diuretykach (z frakcją wyrzutową z LVEF 41-50%);
Przewlekła choroba nerek u dorosłych pacjentów z eGFR <60 ml/min/1.73m2, albuminurią lub białkomoczem oraz leczonych terapią opartą na ACE-i/ARB nie krócej niż 4 tygodnie lub z przeciwskazaniami do tych terapii.
48,02 zł-0,31 zł
Invokana, tabl. powl., 100 mg30 szt.Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,5% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1)potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2)uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3)obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu, -otyłość48,02 zł-0,31 zł
Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg30 szt.Cukrzyca8,64 zł-0,23 zł
OKmeter Core, test paskowy50 szt.Cukrzyca10,46 zł-0,17 zł
DIAVUE ToGo, test paskowy50 szt.Cukrzyca10,46 zł-0,17 zł

Podwyżki dopłat pacjenta obejmują następujące pozycje. Są to przede wszystkim zwiększone dopłaty do pasków testowych do glukometrów. Szczegóły w tabeli.

Nazwa postać i dawka leku środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznegoZawartość opakowaniaZakres wskazań objętych refundacjąWysokość dopłaty świadczeniobiorcy aktualnego obwieszczeniePodwyżka
Wellion SymPhar, test paskowy50 szt.Cukrzyca11,09 zł0,10 zł
Wellion SymPhar, test paskowy50 szt.Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej3,83 zł0,63 zł
G-BIO, test paskowy50 szt.Cukrzyca12,58 zł1,31 zł
Multisure GK, test paskowy50 szt.Cukrzyca12,69 zł1,39 zł
Glucosure HT, test paskowy50 szt.Cukrzyca12,80 zł1,47 zł
Everchek, test paskowy50 szt.Cukrzyca12,80 zł1,47 zł
Examedin® Fast, test paskowy50 szt.Cukrzyca13,15 zł1,71 zł
GLUCODR. AUTO A, test paskowy50 szt.Cukrzyca13,26 zł1,79 zł
VivaChek Ino, test paskowy50 szt.Cukrzyca13,36 zł1,86 zł
VivaChek Ino, test paskowy50 szt.Cukrzyca13,36 zł1,86 zł
Cera-Chek 1 Code, test paskowy50 paskówCukrzyca13,36 zł1,86 zł
One Touch Select Plus, test paskowy50 szt.Cukrzyca13,38 zł1,87 zł
Glucocard 01 Sensor, test paskowy50 szt.Cukrzyca13,69 zł2,09 zł
G-BIO, test paskowy50 szt.Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej5,32 zł2,12 zł
Glucosense, test paskowy50 szt.Cukrzyca13,80 zł2,17 zł
Accu-Chek Instant, test paskowy100 szt.Cukrzyca24,39 zł2,17 zł
Evercare, test paskowy50 paskówCukrzyca13,83 zł2,19 zł
GensuCare, test paskowy50 szt.Cukrzyca13,83 zł2,19 zł
Multisure GK, test paskowy50 szt.Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej5,43 zł2,23 zł
Optium Xido, test paskowy50 szt.Cukrzyca13,91 zł2,25 zł
Contour Plus, test paskowy50 szt.Cukrzyca14,07 zł2,34 zł
Everchek, test paskowy50 szt.Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej5,54 zł2,34 zł
Abra, test paskowy50 paskówCukrzyca14,30 zł2,39 zł
Glucomaxx, test paskowy50 szt.Cukrzyca14,58 zł2,39 zł
Diagnostic Gold Strip, test paskowy50 szt.Cukrzyca14,52 zł2,39 zł
Contour TS paski testowe, test paskowy50 szt.Cukrzyca14,12 zł2,39 zł
Accu-Chek Performa, test paskowy50 szt.Cukrzyca14,30 zł2,39 zł
Accu-Chek Active, test paskowy50 paskówCukrzyca14,40 zł2,39 zł
iXell, test paskowy50 szt.Cukrzyca14,18 zł2,39 zł
Examedin® Fast, test paskowy50 szt.Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej5,89 zł2,69 zł
GLUCODR. AUTO A, test paskowy50 szt.Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej6,00 zł2,80 zł
Cera-Chek 1 Code, test paskowy50 paskówCukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej6,10 zł2,90 zł
VivaChek Ino, test paskowy50 szt.Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej6,10 zł2,90 zł
VivaChek Ino, test paskowy50 szt.Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej6,10 zł2,90 zł
One Touch Select Plus, test paskowy50 szt.Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej6,12 zł2,92 zł
Glucocard 01 Sensor, test paskowy50 szt.Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej6,43 zł3,23 zł
Glucosense, test paskowy50 szt.Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej6,54 zł3,34 zł
Evercare, test paskowy50 paskówCukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej6,57 zł3,37 zł
GensuCare, test paskowy50 szt.Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej6,57 zł3,37 zł
Optium Xido, test paskowy50 szt.Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej6,65 zł3,45 zł
Accu-Chek Instant, test paskowy100 szt.Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej9,86 zł3,46 zł
Contour Plus, test paskowy50 szt.Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej6,81 zł3,61 zł
Abra, test paskowy50 paskówCukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej7,04 zł3,66 zł
Glucomaxx, test paskowy50 szt.Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej7,32 zł3,66 zł
Diagnostic Gold Strip, test paskowy50 szt.Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej7,26 zł3,66 zł
iXell, test paskowy50 szt.Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej6,92 zł3,66 zł
Accu-Chek Active, test paskowy50 paskówCukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej7,14 zł3,66 zł
Contour TS paski testowe, test paskowy50 szt.Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej6,86 zł3,66 zł
Accu-Chek Performa, test paskowy50 szt.Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej7,04 zł3,66 zł
Jardiance, tabl. powl., 10 mg28 szt.Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,5% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu, -otyłość;
Przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów z LVEF≤50% oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA: -pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów (z frakcją wyrzutową z LVEF ≤40%) lub – pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane diuretykach (z frakcją wyrzutową z LVEF 41-50%);
Przewlekła choroba nerek u dorosłych pacjentów z eGFR <60 ml/min/1.73m2, albuminurią lub białkomoczem oraz leczonych terapią opartą na ACE-i/ARB nie krócej niż 4 tygodnie lub z przeciwskazaniami do tych terapii.
67,27 zł15,38 zł

żródło: Ministerstwo Zdrowia

Skip to content