Ministerstwo Zdrowia: Powołamy zespół ds. niepełnosprawności

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł zapowiedział powstanie zespołu ds. poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

To ważne w kwestii doprecyzowania sytuacji dzieci z chorobami przewlekłymi, mimo że deklracja padła w Międzynarodowym Dniu Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, który przypada 5 maja.

Rząd widzi bardzo wyraźnie nie tylko konieczność opieki i zajęcia się osobami niepełnosprawnymi, ale także dostrzega problemy osób, które się nimi opiekują – mówił K. Radziwiłł podczas dzisiejszej konferencji.

W skład zespołu wejdą przedstawiciele resortu zdrowia, edukacji, rodziny, pracy i polityki społecznej, sprawiedliwości i infrastruktury. Według zapowiedzi Radziwiłła zespół ma się zająć określeniem najważniejszych problemów osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w zakresie opieki zdrowotnej. Ma też pracować nad ich rozwiązaniem.

– Zespół będzie zapraszał do współpracy ekspertów, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, zajmujących się problematyką związaną z sytuacją osób z niepełnosprawnością i członków ich rodzin – mówił minister Radziwiłł. – Zamysł jest taki, żeby skoncentrować się na trzech obszarach: edukacji, zdrowiu i szeroko rozumianej sytuacji społeczno-zawodowej, ale także i kwestiach prawnych, np. ubezwłasnowolnieniu.

Chodzi o to, żeby całościowo zaprogramować opiekę nad osobami niepełnosprawnymi od momentu, gdy do rodziny trafia informacja o niepełnosprawności dziecka jeszcze nienarodzonego, poprzez pierwsze dni życia, okres wzrastania i dorosłe życie – powiedział K. Radziwiłł.

Dodał też, że kluczową rolę w procesie zmian odgrywać będą organizacje pozarządowe.

Przypomnijmy, MOJACUKRZYCA.PL Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą otrzymało odpowiedź Ministra w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących orzecznictwa dzieci chorych na cukrzycę.

Minister, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michalkiewicz zapowiedział przegląd w 2016 roku systemu orzecznictwa o niepełnosprawności.
Dzieci z cukrzycą a komisje ds. niepełnosprawności. Minister odpowiada.

Skip to content