Nowy projekt Ministerstwa. Refundacja zbiorniczków i CGM!

Otrzymaliśmy do konsultacji nowy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia o wyrobach medycznych. Są w nim zapisy bardzo ważne dla chorych na cukrzycę leczących się pompą insulinową oraz stosujących systemy ciągłego monitorowania glikemii.

Po wieloletnich naszych zabiegach i wielokrotnych monitach i wystąpieniach Ministerstwo Zdrowia znalazło sposób umieszczenia w wykazie strzykawek/zbiorniczków na insulinę do pomp. Ministerstwo przyjęło rozwiązanie umieszczenia ich jako osobną pozycję z limitem refundacyjnym 45 pln,, co oznacza ze pacjent będzie dopłacał 30 % za 5 sztuk miesięcznie a więc kwotę ok 12-15 pln.

Zobacz również: Refundacja CGM. Opinia Agencji. Sensory refundowane do 26 roku życia.

Kolejną ważną  zmianą jest wpisanie do wykazu elektrod do CGM RT oraz transmitera, również z limitem i 30 % odpłatnością pacjenta. Przypomnijmy, że wcześniej równeiż występowaliśmy w tej sprawie. Zobacz również: Brak refundacji CGM  komunikat Ministerstwa Zdrowia

Projekt wykazu nie obejmuje systemu Flash MG, czyli takiego jak np. w FreeStyle Libre.

Oto szczegóły:

Pozycja Lp. 134 
Zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej.

Osobami uprawnionymi do otrzymania zlecenia na ww. wyroby medyczne będzie populacja pacjentów z cukrzycą typu I leczonych przy pomocy pompy insulinowej. W przepisach określono, że wyrób ten jest zaopatrzeniem miesięcznym, w ramach tego okresu pacjentowi przysługuje do 5 sztuk. Limit finansowania ustalono na poziomie 45 zł, przy odpłatności 30%.

Osoby uprawnione do wystawiana zlecenia przyjęto takie jak obowiązują w lp. 91 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, czyli dla zastawu infuzyjnego do osobistej pompy insulinowej.

Pozycja Lp. 135
Sensor/elektroda do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT)

Przyjęto, iż osobami uprawnionymi do otrzymania zlecenia na ww. wyroby medyczne będzie populacja pacjentów do 26. roku życia z cukrzycą typu I leczonych przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej). W przepisach określono, sensor/elektrodę jako zaopatrzenie miesięczne, w ramach tego okresu pacjentowi przysługuje do 4 sztuk wyrobu. Limit finansowania ustalono na poziomie 600 zł, przy odpłatności 30%.

Osoby uprawnione do wystawiana zlecenia przyjęto takie jak obowiązują w lp. 91 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, czyli dla zastawu infuzyjnego do osobistej pompy insulinowej.

Pozycja Lp. 136
 Transmiter/nadajnik do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT)

Przyjęto, iż osobami uprawnionymi do otrzymania zlecenia na ww. wyroby medyczne będzie populacja pacjentów do 26. roku życia z cukrzycą typu I leczonych przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej). W przepisach określono, transmiter/nadajnik jako zaopatrzenie wydawane raz na 8 miesięcy. Limit finansowania ustalono na poziomie 1000 zł, przy odpłatności 30%.

Osobami uprawnionymi do wystawiana zlecenia na ten wyrób są lekarze posiadający specjalizację w następujących dziedzinach: diabetologii, pediatrii, perinatologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, endokrynologii i chorób wewnętrznych.

Po konsultacjach projekt może wejść w życie nie wcześniej niż w pierwszym kwartale 2018 roku.

 

Skip to content