Zdrowo Jem, Jestem Aktywny, Mądrze kupuję! Jestem odpowiedzialny! Finał projektu!


Otow wyniki realizacji projektu promujący zdrowy tryb życia w oparciu o zdrową dietę i aktywność fizyczną pod hasłem Zdrowo Jem!  Jestem Aktywny! Mądrze kupuję! Jestem odpowiedzialny!

Edycja programu obejmujeła kolejne warsztaty w szkołach podstawowych. Program był realizowany we współpracy ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim.

Profil programu na facebook.com/zdrowojemjestemaktywny/

 

PRZEPROWADZILIŚMY 23 WARSZTATY Z UDZIAŁEM 1407 UCZNIÓW

  1. W ramach projektu zostało zrealizowanych 23 spotkania warsztatowe w szkołach podstawowych na terenie województwa śląskiego. Zwiększenie ilości przeprowadzonych warsztatów z 20 do 23 spowodowane było potrzebami poszczególnych placówek np. bardzo duża ilość dzieci w placówce – konieczność podzielenie na dwie grupy lub brak odpowiednio dużej sali, w której można by zrealizować warsztaty. Program każdego spotkania obejmował multimedialne zajęcia dotyczące zdrowego trybu życia – diety i aktywności fizycznej w odniesieniu do nowej „Piramidy Zdrowia„ a także planowania swoich zakupów, nie marnowania żywnmości oraz odpowiedzialności za swoje zdrowie
  2.  W warsztatach wzięło udział 1407 uczniów w przedziale wiekowym od 7 do 13 lat
  3. Każdy uczeń w ramach prowadzonych zajęć otrzymał nową ”Piramidę zdrowia”, zawierającą 10 punktowy zbiór zasad zdrowego trybu życia oraz odpowiedzialności za swoje zdrowie, w celu praktycznego zastosowania treści w nim zawartych w domu rodzinnym
  4. Każda placówka otrzymała plakaty z nową Piramidą Zdrowia do wyeksponowania na terenie szkoły.
  5. Wszyscy nauczyciele biorący udział w warszatach otrzymali materiały edukacyjne obejmujące poszerzenie tematyki warsztatów, służące do prowadzenia lekcji.
  6. Realizacja projektu o takiej tematyce spotkała się po raz kolejny z bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, że do projektu zgłosiło się kilkadziesiąt placówek, jednakże z uwagi na ograniczony zakres finansowy mogliśmy zrealizować zgodnie z harmonogramem warsztaty dla dwudziestu placówek które jako pierwsze zgłosiły się do projektu, dodatkowo z uwagi na zaistniałe warunki przeprowadziliśmy jeszcze 3 warsztaty. Rekrutacja odbywała się przez stronę Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz przez stronę Towarzystwa.

Lista szkół w których były warsztaty.

1. SP nr 3 w Rudzie Śląskiej

2. SP 37 w Katowicach

3. SP nr 1 w Bieruniu

4. Sp w Bobrownikach

5. ZSP nr 10 w Rybniku

6. Sp w Kuźni Raciborskiej

7. ZSP nr 1 w Mysłowicach

8. SP nr 1 w Mysłowicach

9. SP w Paczynie

10. SP w Pniowie

11. SP w Chechle

12. SP nr 2 w Świętochłowicach

13. SP w Mszanie

14. SP w Nowym Chechle

15. SP w Siemonii

16. SP nr 16 w Rudzie Śląskiej

17. SP nr 2 w Rudzie Śląskiej

18. SP nr 1 w Mierzęcicach

19. SP nr 18 w Gliwicach

20. SP nr 7 w Gliwicach