Ograniczona refundacja CGM. Oto propozycja Ministerstwa.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia o wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie zaproponowano wprowadzenie refundacji na jeden z typów ciągłego monitoringu glikemii dla pacjentów do 18 roku życia z cukrzycą typu 1, leczących się pompą insulinową z nieświadomością hipoglikemii.

Wykaz zakłada rozszerzenie refundacji o dwa produkty: transmiter/nadajnik i sensor/elektroda, które będą wykorzystywane w ramach nowego świadczenia gwarantowanego „Systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym CGM-RT”

Osobami uprawnionymi do otrzymania zlecenia na ww. wyroby medyczne są dzieci do 18. roku życia z cukrzycą typu I leczonych przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej).

Wysokość refundacji to 1000 pln w przypadku transmitera, raz na rok i odpłatność 10 % dla pacjenta oraz 150 pln za sensor, raz na miesiąc i 30 % odpłatności pacjenta. Przysługują cztery sztuki sensora.

Jednocześnie uwzględniono nasze wnioski i rozszerzono refundację na zbiorniczki na insulinę i uzupełniono listę specjalistów –  Refundacja zbiorniczków na insulinę. Szczegóły.

Rozporządzenie jest teraz w trakcie konsultacji.

Szczegóły w tabeli.

Skip to content