Refundacja zbiorniczków na insulinę. Szczegóły.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia o wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie zmienią się zasady refundacji dla pacjentów chorych na cukrzycę leczących się pompą insulinową. Strzykawki będą refundowane. Dodatkowo zwiększy się grupa lekarzy zlecających dla dorosłych o specjalistę chorób wewnętrznych! Tym samym uwzględniono nasze wnioski , które zgłaszaliśmy już od 2011 roku a ostatnio w specjalnym piśmie do Ministra po posiedzeniu Zespołu ds Cukrzycy w Sejmie! Jedynka do poprawy. Dwójka do naprawy

Rozszerzono refundację na zbiorniczki na insulinę. Oznacza to, że w nowym wykazie będziemy mieli strzykawki dopisane do refundowanego zestawu, tak więc nie trzeba będzie ponosić kosztów zakupu sprzętu, który był konieczny do używania pompy. A tym samym zaoszczędzić ok. 90-100 złotych!

Nie zmienia się kwota refundacji – 10 sztuk po 30 pln, czyli 300 pln na miesiąc. Dotyczy to pacjentów do 26 roku życia. Powyżej odpłatność 30 %.

Kolejna zmiana dotyczy ułatwienia dla osób dorosłych, które nie mogą leczyć się w pediatrycznych poradniach, tylko najczęściej kierują się do poradni dla dorosłych albo nawet do poradni lekarza rodzinnego. I nie chodzi tu o spotkanie z diabetologiem, tylko wypisanie zlecenia na wkłucia do pomp.

Dzięki zwróceniu uwagi na absurdalny zapis w rozporządzeniu, mówiący o tym, że takie zlecenie dla osoby dorosłej może wydać pediatra,  udało się uzupełnić listę specjalistów uprawnionych do wypisywania tego zlecenia o specjalistę chorób wewnętrznych, który najczęściej pracuje w POZ. Dzięki temu nie trzeba będzie tracić czasu na czekanie na diabetologa, tylko w przypadku, gdy zabraknie wkłuć, będzie można udać się do najbliższej poradni lekarza rodzinnego.

Zaplanowano również ograniczona refundację systemów CGM – Ograniczona refundacja CGM. Oto propozycja Ministerstwa.

Rozporządzenie jest teraz w trakcie konsultacji. Powinno zacząć obowiązywać w ciągu 2-3 miesięcy.

Skip to content