Pętla zamknięta – kolejne wyniki badań. Czy to już sztuczna trzustka?

Zaawansowany system hybrydowej zamkniętej pętli (Advanced Hybrid Closed Loop – AHCL), który umożliwia dostosowywanie nie tylko doraźnej dawki krótko działającej insuliny, ale także oblicza zapotrzebowanie na insulinę bazową przynosi korzyści pod względem kontroli glikemii wykraczające poza te, które można osiągnąć za pomocą wielokrotnych wstrzyknięć insuliny w połączeniu z CGM. – wynika z badań przeprowadzonych we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Prestiżowe czasopismo naukowe The Lancet Diabetes & Endocrynology przedstawiło wyniki wieloośrodkowego, otwartego, randomizowanego badania kontrolowanego, które objęło 14 ośrodków w trzech krajach europejskich. –  Advanced Hybrid Closed Loop Study in Adult Population with Type 1 Diabetes (ADAPT).

Badanie obejmowało 82 dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 1 trwającą co najmniej 2 lata, z odsetkiem hemoglobiny glikowanej co najmniej 8 proc. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni w stosunku 1:1 do terapii AHCL lub kontynuacji wielokrotnych codziennych wstrzyknięć insuliny oraz ciągłego monitorowania glikemii przez 6 miesięcy.

Wyniki okazały się obiecujące – po 6 miesiącach średnie stężenie HbA1c zmniejszyło się z 9 do 7,32 proc. w grupie badawczej i z 9,07 do 8,91 proc. w grupie kontrolnej, a powyższe rezultaty osiągnęły istotność statystyczną. W żadnej z grup nie wystąpiła cukrzycowa kwasica ketonowa, ciężka hipoglikemia ani poważne zdarzenia niepożądane związane z badanymi urządzeniami.

W podsumowaniu badania naukowcy sugerują, że szerszy dostęp do AHCL u osób z cukrzycą typu 1, które nie osiągają docelowego poziomu glukozy zdecydowanie wpłynie na poprawę jakości kontroli nad przebiegiem cukrzycy uzyskiwanej dotychczas z wykorzystaniem wielokrotnych wstrzyknięć insuliny w połączeniu z CGM .

źródło: The Lancet Diabetes & Endocrynology

Skip to content