Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowa listę refundacyjną od 1 stycznia 2023. Bez jednej insuliny. Oto ceny.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 stycznia 2023 roku. Na liście nie znajdzie się jeden preparat insuliny. Jest kilka podwyżek i obniżek leków cukrzycowych.

Obwieszczenie refundacyjne obowiązujące od stycznia 2023 r. (nr 67), w porównaniu do obwieszczenia 66 zawiera następujące zmiany:

  1. W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do wykazu zostało dodanych 137 produktów bądź nowych wskazań.
  2. Dla 99 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,01 zł do 4 460,40 zł).
  3. Dla 32 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 0,10 zł do 43,20 zł).
  4. Dla 292 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 63,76 zł).
  5. Dla 426 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 452,70 zł).
  6. Dla 302 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 69,65 zł).
  7. Dla 129 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 46,50 zł).
  8. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdzie się 79 produktów bądź wskazań figurujących w poprzednim obwieszczeniu.

Brak refundacji

Jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Zdrowia lek Tresiba (insulina degludec) refundowany dotychczas w aptece we wskazaniu:

  1. Cukrzyca typu I u dorosłych; Cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO);
  2. Cukrzyca typu I u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży. Cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)

nie znajdzie się na kolejnym wykazie refundacyjnym obowiązującym od 1 stycznia 2023 r., ponieważ podmiot odpowiedzialny Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. nie spełnił ustawowego warunku wynikającego z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych odnośnie konieczności obniżenia urzędowej ceny zbytu o 25% w związku z upływem okresu wyłączności rynkowej dla tego preparatu. Podmiot deklaruje jednak stałą dostępność obu prezentacji leku w aptekach ogólnodostępnych z ustaloną przez producenta ceną.

Decyzja o braku kontynuowania refundacji jest autonomiczną decyzją podmiot odpowiedzialny Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o., a lek Tresiba będzie mógł być ponownie objęty refundacją, o ile firma złoży odpowiedni wniosek, spełniający warunki opisane w ustawie o refundacji. Zobacz też Jedna insulina bazowa bez refundacji od 1 stycznia 2023. To decyzja producenta – informuje Ministerstwo Zdrowia.

We wskazaniu cukrzyca skrócono lub nie przedłuzono refundacji na nastepujące leki: Gliclastad, Glimepiride Aurovitas oraz paski do glukometru VivaChek Ino. Objęto refundacją preparat Diabufor XR.

Obniżki dopłat pacjenta

Od 1 stycznia 2023 obniżono wysokość dopłaty pacjenta we wskazaniach cukrzycowych do następujących leków:

Januvia, tabl. powl., 100 mg, 28 szt. – obniżka o 63,76 zł. (cena przed 1 stycznia 2023 – 115,37, po 51,61 zł)

Janumet, tabl. powl., 50+1000 mg, 56 szt – obniżka o 63,76 zł. (cena przed 1 stycznia 2023 – 115,37, po 51,61 zł)

Insulina Ryzodeg, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml Penfill – obniżka o 25,83 zł. (cena przed 1 stycznia 2023 – 65,93, po 40,10 zł)

Podwyżki dopłat pacjenta

Od 1 stycznia 2023 podwyższono wysokość dopłaty pacjenta we wskazaniach cukrzycowych do następujących leków:

Galvus, tabl., 50 mg, 28 szt, – podwyżka o 2,24 zł. (cena przed 1 stycznia 2023 – 51,06, po 53,30 zł)

Galvus, tabl., 50 mg, 56 szt, – podwyżka o 4,85 zł. (cena przed 1 stycznia 2023 – 99,61, po 104,46 zł)

Sigletic, tabl. powl., 100 mg, 28 szt. – podwyżka o 4,85 zł. (cena przed 1 stycznia 2023 – 15,01, po 19,86 zł)

Metsigletic, tabl. powl., 50+850 mg, 56 szt. – podwyżka o 4,85 zł. (cena przed 1 stycznia 2023 – 15,01, po 19,86 zł)

Metsigletic, tabl. powl., 50+1000 mg, 56 szt. – podwyżka o 4,85 zł. (cena przed 1 stycznia 2023 – 15,01, po 19,86 zł)

Sitagliptin Adamed, tabl. powl., 100 mg, 28 szt. – podwyżka o 4,85 zł. (cena przed 1 stycznia 2023 – 15,46, po 20,31 zł)

Depepsit Met, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 100+1000 mg, 28 szt. – podwyżka o 4,85 zł. (cena przed 1 stycznia 2023 – 30,55, po 35,40 zł)

Depepsit Met, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 50+500 mg, 56 szt. – podwyżka o 4,85 zł. (cena przed 1 stycznia 2023 – 30,55, po 35,40 zł)

Depepsit Met, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 50+1000 mg, 56 szt. – podwyżka o 4,85 zł. (cena przed 1 stycznia 2023 – 30,55, po 35,40 zł)

Pełna treść obwieszczenia Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2023 r.

Żródło: Ministerstwo Zdrowia

Zobacz także:

Skip to content