Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. cukrzycy.

23 lutego odbyło się kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. cukrzycy. Naszą organizację reprezentowała Irena Guszczyńska. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą uczestniczy w posiedzeniach od początku istnienia zespołów w polskim parlamencie.

Podczas obrad zwrócono uwagę na problem braku refundacji igieł do wstrzykiwaczy a także ocenie ekonomicznych kosztów i obciążenia społecznego zaburzeń siatkówki. Osobną kwestią były działania w kierunku podnoszenia świadomości cukrzycy typu 1 i profilaktyka cukrzycy typu 2 wśród uczniów i nauczycieli.

Oto zapis spotkania.

Skip to content