Interwencja w sprawie szczepień diabetyków.


Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Konsultant Krajowy ds. diabetologii oraz Polskie Stowarzyszenie Diabetyków zgłaszają pilną potrzebę i uprzejmie proszą o ujęcie cukrzycy w wykazie chorób przewlekłych kwalifikujących do zaszczepienia w etapie 1b. zgodnie z nowym harmonogramem szczepień przeciw COVID-19.

W piśmie kierowanym do Prezesa Rady Ministrów czytamy:

Chorzy na cukrzycę należą do grupy o zdecydowanie wyższym ryzyku ciężkiego przebiegu oraz zgonu z powodu infekcji COVID-19.

Dane pokazują, że około 1/3 wszystkich zmarłych na COVID-19 w Polsce to osoby z cukrzycą, dlatego tak ważnym jest, aby chorzy na cukrzycę jak najszybciej mogli zostać zaszczepieni.