System monitorowania poziomu glukozy ponownie dostępny w Polsce.

W Polsce rozpoczęto dystrybucję Eversense XL, pierwszego i jedynego na świecie systemu ciągłego monitorowania glukozy (CGM) obejmującego długoterminowo działający sensor.

W wyniku zawarcia umowy z Senseonics, 1 lutego br. Ascensia Diabetes Care przejmuje wyłączną sprzedaż i dystrybucję produktów Eversense ® w Polsce. Eversense XL to jedyny system CGM zapewniający ciągłość monitorowania glukozy w okresie do 180 dni za pomocą jednego sensora.

Lekarz dokonuje implantacji, uwalniając pacjentów od konieczności samodzielnej wymiany sensora co 7 do 14 dni. System zaprojektowano w taki sposób, aby możliwe było dopasowanie go do stylu życia każdej osoby. Zdejmowalny transmiter zapewnia dyskrecję i wy godę użytkowania. Po przymocowaniu do skóry daje on dodatkowe zabezpie czenie w postaci alarmów wibracyjnych, informując użytkownika o hipo- lub hiperglikemii.

Dokładność systemu w okresie 180 dni użytkowania sensora wyrażona wartoś cią MARD wynosi 9,4% 1 . Aplikacja mobilna Eversense pozwala na bieżące monitoro wanie poziomu glukozy i kontrolowanie cukrzycy, poprzez podgląd danych na ekranie urządzenia mobilnego . Umoż liwia również udostępnienie danych historycznych za pośrednictwem systemu zarządzania danymi (DMS) lekarzowi prowadzącemu. Dzięki dołączonej aplikacji dla opiekunów Eversense NOW, dodat kowo nawet pięć innych osób może zdalnie przeglądać odczyty i alarmy użyt kow nika w czasie rzeczywistym.

– Podstawowym celem Ascensia Diabetes Care jest ułatwienie i poprawa jakości życia osób chorych na cukrzycę – podkreśla Dr Paweł Łupiński, Managing Director, Ascensia Diabetes Care Polska.

Wprowadzenie linii produktów Eversense do naszej oferty pomaga nam lepiej realizować ten cel poprzez zaoferowanie pacjentom bardziej kompleksowej gamy rozwiązań, w tym bardzo skutecz nej i innowacyjnej opcji CGM. W pełni implantowalny sensor, którego czas działania wynosi do 180 dni, może przynieść duże korzyści użytkownikom, zapewniając im większą wygodę i lepszą kontrolę nad cukrzycą. System ten należy również do najdokładniejszych CGM na rynku – odznacza się unikatowymi cechami, które zapewniają użytkownikom komfort oraz dyskrecję.

Skip to content