Refundacja systemów monitoringu glikemii. Aktualizacja stanowiska PTD, Konsultanta Krajowego i Ministerstwa Zdrowia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dniem 1 stycznia 2023 roku zmieniły się zasady refundacji systemów do ciągłego monitorowania glikemii.

Niektóre z zapisów zarządzenia budzą wątpliwości i rodzą pytania. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego we współpracy z Konsultantem Krajowym w dziedzinie diabetologii prof. Krzysztofem Strojkiem w odpowiedzi na prośbę środowiska diabetologicznego przedstawia opinie podsumowujące liczne dyskusje w temacie interpretacji zapisów rozporządzenia. Dokument pojawił się pod koniec stycznia, teraz dokonano aktualizacji pisma, które zostało wzbogacono o odpowiedzi z Ministerstwa Zdrowia.

W uaktualnionej wersji uwzględniono stanowisko Ministerstwa Zdrowia do przedmiotowych punktów dotyczących Stanowiska w sprawie Zarządzenia dotyczącego Refundacji FreeStyle Libre 2. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, w odniesieniu do oceny aktywności sensora i parametrów glikemicznych sugerowało, że okres reprezentatywny w ocenie lekarza do postawienia wniosków dotyczących procesu leczenia, zgodnie z przyjętą praktyką, optymalnie za okres ma wynieść co najmniej 28 dni. Ministerstwo nie zgadza się z taką interpretacją.

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia: „W rozporządzeniu wprowadzony został zapis: „aktywność czujnika przez co najmniej 75% czasu w przedziale wynikającym z okresu użytkowania zrefundowanych czujników”. W ocenie ministerstwa położenie nacisku na aktywność czujnika przez 75% czasu, wynikającego z liczby zleconych sensorów służy pacjentowi, bo ponownie mobilizuje go do autentycznego ciągłego monitoringu jak i pozwala na uniknięcie sytuacji, że czujnik zostanie zrefundowany, a pacjent nie będzie z niego korzystał. Przyjęcie interpretacji, że ocena aktywności sensora może wynieść 28 dni jest interpretacją trudną do pogodzenia z zapisami rozporządzenia.

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne sugerowało również, aby do czasu wdrożenia dedykowanego rozwiązania technologicznego, w związku z ograniczeniami systemowymi dotyczącymi możliwości kontroli w codziennej praktyce ilości refundowanych pasków zakupionych przez pacjenta, uzyskiwać od pacjenta oświadczenie o ilości wykupionych pasków, jednocześnie informując o limicie refundacyjnym.

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia: „Ministerstwo Zdrowia we współpracy z NFZ podjął działania systemowe, które mają blokować możliwość zlecania systemów monitorowania w momencie przekroczenia liczby pasków określonych w rozporządzenia. Nie ma więc potrzeby, żeby to osoba uprawniona musiała kontrolować dokumentację pacjenta lub pacjent składał oświadczenie w zakresie liczby pasków. Takie rozwiązanie zbytnio obciążałoby osoby uprawnione oraz generowały konieczność składania oświadczenia.

Pełna treść aktualizacji stanowiska Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego jest dostępna pod tym linkiem Stanowisko PTD i Konsultanta Krajowego

Skip to content