Rozszerzenie refundacji CGM Wystąpienie do Ministerstwa Zdrowia.

Minister Zdrowia

Organizacje pacjenckie, w tym Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą, przekazały ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu wspólną petycję w sprawie rozszerzenia refundacji systemów monitorowania stężenia glukozy o grupę osób dorosłych chorujących na cukrzycę (powyżej 18 roku życia dla systemu Flash i powyżej 26 roku życia dla CGM RT) oraz objęcia refundacją wszystkich dostępnych na polskim rynku systemów monitorowania glikemii.

Zachęcamy! Każdy może podpisać ten list. Inicjator akcji Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą uruchomiła elektroniczną zbiórkę podpisów. Oto link do portalu petycjeonline.com – Rozszerzenie refundacji systemów monitorowania stężenia glukozy na wszystkie systemy monitoringu dla grupy osób dorosłych chorujących na cukrzycę

Oto treść:

Szanowny Panie Ministrze, 

​W imieniu pacjentów chorujących na cukrzycę pragniemypodziękować za dotychczasowe działania wspierające dostęp do nowoczesnych technologii dla młodych diabetyków chorujących na cukrzycę typu 1.

Systemy monitoringu glikemii bezpośrednio wpływają na poprawę bezpieczeństwa życia diabetyków, uniknięcie niebezpiecznych dla zdrowia i życia hipoglikemii oraz wyraźnąpoprawę samokontroli cukrzycy, zmniejszając tym samym ryzyko wystąpienia powikłań późnych związanych z hiper- oraz hipoglikemią. 

Jako organizacje wspierające i reprezentujące pacjentów chorujących na cukrzycę zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z naszym stanowiskiem dotyczącym:

➢ rozszerzenia refundacji systemów monitorowania stężenia glukozy o grupę osób dorosłych chorujących na cukrzycę (powyżej 18 roku życia dla systemu Flash oraz powyżej 26 roku życia dla CGM RT)

➢ zapewnienia osobom chorującym na cukrzycę, uprawnionym do korzystania z refundacji, możliwości wyboru systemu monitorowania glikemii spośród urządzeń dostępnych na polskim rynku.

Mimo tego, że naszych podopiecznych łączy cukrzyca nie stanowią oni jednorodnej grupy. Chorują zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. Kobiety i mężczyźni. Osoby uczące się, uprawiające sport, pracownicy biurowi, jaki i wykonujący ciężkie prace fizyczne. Pośród diabetyków są osoby, które fizjologicznie wyczuwają wahania glikemii lub zupełnie ich nie odczuwają. Każdy diabetyk jest inny i potrzebuje systemu monitorowania glikemii uwzględniającego indywidualne cechy organizmu i stylu życia. Kontrola glikemii to niezwykle złożony proces – najtrudniejszy element samokontroli – i w tym zakresie potrzeby terapeutyczne pacjentów są różnorodne.

W trosce o zdrowie diabetyków oraz ekonomię wydatków na leczenie powikłań cukrzycowych apelujemy o jak najszersze objęcierefundacją różnych systemów monitoringu glikemii dla całej społeczności diabetyków – bez względu na wiek chorego. 

Systemy ciągłego monitoringu posiadają funkcje informujące i ostrzegające pacjenta przed niebezpiecznymi dla życia i zdrowia zamianami poziomu glikemii, są to: alarmy na wysoki i niski poziom cukru, alarmy informujące o szybkiej zmianie poziomu glikemii, wysyłanie danych z odczytów do urządzeń mobilnych: zegarków lub smartfonów, przesyłanie odczytów i powiadomień do bliskich i partnerów terapii – umożliwiających tym osobom interwencję i pomoc w przypadku zagrożenia życia.

Na rynku istnieje wiele urządzeń kwalifikujących się do ogólnej kategorii monitorowania poziomu glukozy. Urządzenia te znacznie ułatwiają ciągłe podejmowanie decyzji terapeutycznych (decyzji jest nawet kilkadziesiąt dziennie) dotyczących dawkowania insuliny, podejmowania wysiłku fizycznego, czy przyjmowania posiłku. Wpływając na poprawę wyrównania glikemii poprawiają dobrostan chorego, podnoszą bezpieczeństwo i jakość życia diabetyków w każdym wieku. Niestety wraz ze stażem choroby ryzyko powikłań drastycznie rośnie, a zaniedbania w samokontroli prowadzą do ciężkich powikłań, wynikiem których jest przewlekłe i drogie leczenie oraz skrócenie czasu życia diabetyka.

Każdy system ma nieco inną funkcjonalność i inną charakterystykę działania. Jedne systemy stworzone są jako urządzenia samodzielne i niezależne, współpracujące z wybranymi urządzeniamimobilnymi, inne współpracują jedynie z wybranym systemem pompy insulinowej. Dany system sprawdzający się u jednej osoby, możeokazać się już mniej dokładny u innej. Występują również takie niuanse uniemożliwiające pacjentowi korzystanie z danego systemu monitoringu jak np. uczulenie na dany składnik kleju użyty do mocowania sensora.

Dostępne w Polsce systemy monitorowania glikemii (urządzenia skanujące – typu Flash oraz urządzenia do ciągłego monitoringu –CGM RT (Real Time) zabezpieczają różne potrzeby pacjentów:

• FLASH: w przypadku urządzeń Freestyle Libre firmy Abbott, pacjent co prawda uwalnia się od bólu towarzyszącego wkłuciom, ale towarzyszy mu konieczność świadomego uczestnictwa w kontrolowaniu poziomu cukru (wymaga skanowania czujnika by poznać stężenie glukozy); stanowi to znaczne udogodnienie dla pacjentów, którzy informację nt. poziomu glukozy czerpali dotychczas z pomiarów dokonywanych z krwi za pomocą pasków testowych;

• CGM RT: sensory Enlite czy Guardian firmy Medtronic stanowią integralną część pompy insulinowej, mogą być też stosowane samodzielnie; rozwiązanie to ma zalety wpływające na podniesienie jakości życia pacjentów z cukrzycą typu 1., ale obecne finansowanie wyklucza chorych, którzy z różnych względów nie mogą lub nie chcą korzystać z pompy insulinowej;

• CGM RT: Dexcom umożliwia poznanie poziomu glukozy w czasie rzeczywistym bez pomiaru krwi z palca ani kalibracji, dzięki czemu użytkownik może przejąć kontrolę nad cukrzycą; stanowi odpowiedź na najważniejsze potrzeby pacjenta, tj. wyeliminowanie uciążliwego posługiwania się glukometrem oraz uwolnienie chorego od konieczności świadomego uczestnictwa w kontrolowaniu poziomu cukru; urządzenie znacząco podnosi jakość życia pacjenta z cukrzycą, generuje powiadomienia ialarmy informujące o bieżącym poziomie glikemii, umożliwia kontrolę glikemii również podczas snu; zostało zatwierdzone do stosowania u pacjentek w ciąży; pozwala partnerom terapii ustawiać własne alarmy na nieprawidłowe glikemie, system rt-CGM może być stosowany zarówno przez pacjentów stosujących intensywną insulinoterapię z wykorzystaniem wstrzyknięć wielokrotnych, jak i pacjentów stosujących osobiste pompy insulinowe.

• CGM RT: Eversence – system wszczepiany co pół roku, który pozwala odkleić nadajnik nie tracąc sensora. Odpowiadający na potrzeby osób uprawiających sporty kontaktowe. 

Z uwagi na wyżej przytoczone fakty istotnym jest aby umożliwićpacjentowi wybór sprzętu najbardziej odpowiadającego jego potrzebom i oczekiwaniom. Szeroka refundacja całej kategorii systemów ciągłego monitorowania glikemii (CGM), uwzględniającawszystkie systemy dopuszczone do użytku na polskim rynku –umożliwi pacjentowi i lekarzowi prowadzącemu dostosowanieoptymalnego rozwiązania do indywidualnych potrzeb diabetyka.Wybiórcza refundacja, wskazująca na jedno tylko urządzenie (system FLASH), będzie oznaczała dla wielu diabetyków konieczność przejścia (ze względów finansowych) na mniej zaawansowaną terapię, coprzełoży się w sposób bezpośredni na zdrowie i jakość życia diabetyków. 

Proponowane rozwiązanie nie generuje dodatkowego obciążenia dla budżetu płatnika. Różnice cenowe ponad wartość określoną w refundacji ponosiliby diabetycy (analogicznie, jak jest to rozwiązane obecnie przy refundacji systemów dla dzieci i młodzieży).

Doceniamy starania Pana Ministra o zapewnienie osobom chorym na cukrzycę dostępu do najnowszych technologii. Rozszerzenie listy refundacyjnej o wszystkie systemy monitorowania glikemii dostępnena polskim rynku jest bardzo ważne dla pacjentów. Nowoczesne rozwiązania technologiczne mają istotny wpływ na personalizację terapii, skuteczniejsze monitorowanie i leczenie cukrzycy, a tym samym na ułatwienie codziennej, nierównej walki z tą chorobą.

Podpisy przedstawicieli organizacji.

Każdy może podpisać ten list. Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą uruchomiła elektroniczną zbiórkę podpisów. Oto link do portalu petycjeonline.com – Rozszerzenie refundacji systemów monitorowania stężenia glukozy na wszystkie systemy monitoringu dla grupy osób dorosłych chorujących na cukrzycę

Czekamy na odpowiedź.

Skip to content