Sobie Sami. Nasza Grupa Wsparcia w Łopusznej.


W Łopusznej odbyły się pierwsze terenowe warsztaty pt. Jak sobie radzić z cukrzycą podczas wysiłku fizycznego?. Spotkanie miało 2 cele, pierwszy  – zdobycie szczytu Turbacz 1310 m. n. p. m. położonego w Gorcach, a drugi to zapanowanie nad cukrzycą tak, aby bezpiecznie pokonać trasę. Kilka miesięcy temu, grupa młodzieży Sobie sami  Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą, zainspirowana projektem 5000 metrów nad poziomem cukru, zwróciła się do firmy Ascensia Diabetes Care z prośbą o zorganizowanie spotkania o wymiarze praktycznym związanego z aktywnością ruchową.

– Uczestnicy warsztatów prezentowali średni stopień wytrenowania i wyrównania cukrzycy, natomiast zapał do współpracy i chęć do zdobywania praktycznej wiedzy była fantastyczna – mówi Teresa Benbenek-Klupa koordynator projektu z ramienia Ascensia Diabetes Care.

Doskonała współpraca grupy, interaktywne podejście do zmieniających się okoliczności podczas zdobywania szczytu spowodowały, że udało się wypracować praktyczny schemat sterowania insuliną i spożycia węglowodanów. Zdobywając szczyt Turbacza wszyscy osiągnęli  idealne wartości glikemii. Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję zweryfikować swoją wiedzę, nauczyć się nowych zachowań, zmodyfikować dotychczasowe przyzwyczajenia.

Podczas wielu rozmów związanych z omawianiem kwestii dotyczących cukrzycy wielokrotnie z ust młodzieży wybrzmiało, że sposób edukacji powinien mieć praktyczny i atrakcyjny wymiar – takie właśnie były te warsztaty. Niezapomnianym wrażeniom sprzyjała przepiękna pogoda i atmosfera jaką tworzyła młodzież. Nad bezpieczeństwem związanym z przebywaniem w górach czuwał Wojciech Wiltos, podróżnik, zdobywca nagrody Kolosy 2000 i kierownik projektu 5000 metrów nad poziomem cukru.

Młodzież ma się czym pochwalić, oto osiągnięcia: pokonali 18 km górami, w średnim tempie 2,4km/h, spalili 3836 kcal, uniknęli hipoglikemii a najwyższe glikemie podczas całodziennej wycieczki nie przekroczyły 240mg/dl. Dokonali analizy danych z glukometrów i pomp insulinowych. HbA1c najniższa wartość 5,9% – najwyższa 9,3%.

Czas trwania cukrzycy najkrótszy 5 lat – najdłuższy 15lat. Koordynator 39lat trwania cukrzycy. Uczestnicy wyjechali z niesamowitymi wrażeniami, pomysłami na dobre leczenie, trudno było się rozstać… dlatego jesienią planujemy kolejny etap wypraw edukacyjnych z cukrzycą.

To nie cukrzyca jest problemem tylko sposób jaki o niej myślisz – warsztaty przyczyniły się do pogodnego podejścia do leczenia.

Projekt realizowany z