Stypendia SŁODYCZY WIEDZY. Nabór wniosków XIII edycji.

Rozpoczynamy nabór wniosków na stypendium dla diabetyków w ramach XIII edycji programu SŁODYCZ WIEDZY. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 września 2023. O przyznaniu stypendiów na podstawie przesłanych zgłoszeń zdecyduje Zarząd Towarzystwa do końca października.

SŁODYCZ WIEDZY to Ogólnopolski Program Stypendialny realizowany przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą. Stypendium może otrzymać każdy uczeń chory na cukrzycę. Jest przyznawane w dwóch kategoriach – szkoły podstawowej klasy IV-VIII i szkoły ponadpodstawowej.

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, którzy pomimo trudności wynikających z borykania się z poważną chorobą wyróżniająco radzą sobie z nauką. Stypendium SŁODYCZ WIEDZY może otrzymać uczeń, który w danej kategorii szkolnej uzyska najwyższą średnią ocen na świadectwie z ostatniego roku.

Kandydatów do stypendium może zgłaszać zainteresowany kandydat lub jego opiekun prawny (w przypadku dzieci do 18 roku życia).

UWAGA! OD XIII edycji nastąpiła zmiana Regulaminu. Wprowadzamy zasadę, że „Stypendium można otrzymać jednorazowo w kategorii „Szkoła podstawowa” i jednorazowo w kategorii „Szkoła ponadpodstawowa”, w czasie całego procesu edukacji. Dotyczy to wszystkich edycji programu stypendialnego.”

Aby zgłosić się do Programu Stypendialnego SŁODYCZ WIEDZY:

1. zapoznaj się z Regulaminem POBIERZ REGULAMIN
2. wypełnij, podpisz i zeskanuj Wniosek POBIERZ WNIOSEK
3. wyślij MAILEM wypełniony, podpisany i zeskanowany Wniosek wraz z załącznikami (skanem świadectwa szkolnego, skanem orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu potwierdzającego fakt choroby)

Adres biuro@mojacukrzyca.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 września 2023. O przyznaniu stypendiów na podstawie przesłanych zgłoszeń zdecyduje Zarząd Towarzystwa do końca października.

Powodzenia!!!!

Stypendia dla młodych diabetyków w XIII edycji ufundowali: Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą

Grono fundatorów może się powiększyć… Aby dołączyć do fundatorów stypendiów prosimy o kontakt z Biurem Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą – Tel. 605 331 345 lub 32 331 33 49

Skip to content