Pomagamy w życiu z cukrzycą! KRS 0000022162

Świadczenie pielęgnacyjne wyższe o 100 zł

Świadczenie pielęgnacyjne – przysługujące rodzicom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi, w tym młodymi diabetykami – wzrosło od stycznia 2016 o 100 zł i wynosi obecnie 1300 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne otrzymać może matka lub ojciec (bądź faktyczny opiekun), jeśli rezygnuje z pracy, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. Świadczenie to przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała przed ukończeniem przez nią 18. roku życia (lub 25. roku życia, jeśli się uczy).

W zeszłym roku świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 1200 zł miesięcznie. Natomiast od 1 stycznia 2016 r. wzrosło do 1300 zł. Od 2017 r. wysokość świadczenia ma być corocznie waloryzowana – co roku wzrastać ma o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.

Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać świadczenie pielęgnacyjne?

Jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny?

Skip to content