Zalecenia zdrowego żywienia. Nie tylko w cukrzycy.


W ramach zadań realizowanych w Narodowym Programie Zdrowia Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny opracował nowe „Zalecenia zdrowego żywienia”.

Rekomendowane proporcje poszczególnych grup produktów w całodziennej diecie w sposób prosty i przejrzysty zilustrowano rysunkiem modelowego talerza, który uzupełniono o przyporządkowane do poszczególnych grup produktów kategorie: „Jedz mniej”, „Jedz więcej” oraz „Zamieniaj”. W grafice uwzględniono również aktywność fizyczną i konieczność utrzymywania właściwej masy ciała.

Talerz zdrowego żywienia. źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Nowe zalecenia przygotowano na podstawie przeglądu literatury dotyczącej wpływu poszczególnych składników diety oraz rodzajów diet na zdrowie oraz przeglądu zaleceń światowych towarzystw naukowych. Szczególną uwagę zwrócono na krajowe i międzynarodowe badania dotyczące stanu zdrowia i  zagrożeń zdrowotnych. Ustalono najważniejsze czynniki ryzyka związane z dietą i uporządkowano je, kierując się liczbą lat w zdrowiu, które zabierają Polakom. W kolejności od najbardziej istotnych wymieniono: nadmierne spożycie soli, mięsa czerwonego i przetworów mięsnych oraz cukru i napojów słodzonych, produktów przetworzonych z dużą zawartością soli, cukrów i tłuszczów a zarazem zbyt małe spożycie produktów zbożowych z pełnego przemiału, warzyw i owoców, nasion roślin strączkowych, ryb, chudych produktów mlecznych i jego przetworów bez dodatku cukrów oraz orzechów.

Uzupełnieniem do omówionej grafiki jest materiał „W 3 krokach do zdrowia” Konkretne zalecenia żywieniowe opracowano na 3 poziomach, aby ułatwić odbiorcom zmianę nawyków żywieniowych dzięki taktyce małych kroków: „KROK 1: zrób pierwszy krok, KROK 2: wdrażaj zalecany poziom, KROK 3: osiągaj dalsze korzyści dla zdrowia”.