Zbliża się jesień czas pomyśleć o szczepieniach

Prof. Ewa Otto-Buczkowska
Prof. Ewa Otto-Buczkowska

Cukrzyca stanowi czynnik ryzyka dla większej podatności na infekcję. Jednym ze szczególnie często występujących sezonowych schorzeń infekcyjnych,  we wszystkich grupach wiekowych, jest  grypa.

Szczepienia przeciwko grypie, zgodnie z zaleceniami PTD, powinny być powtarzane corocznie. Szczepienia takie uważane są za bezpieczne.

Każde dziecko chore na cukrzycę powinno być szczepione zgodnie z aktualnym programem szczepień ochronnych(PSO). Według PSO 2014 obowiązkowe są szczepieniaprzeciwko Streptococcus pneumoniae od 2. do 5. rokużycia (szczepionką 10- lub 13-walentną) oraz zalecane od 6.roku życia do starości szczepionką 13-walentną. Zaleca się coroczne szczepienie dzieci powyżej 6. miesiąca życia i osób dorosłych przeciwko grypie.

Należy zachęcać do szczepienia przeciwko ospie wietrznej, ponieważ zachorowanie na nią może być przyczyną poważnej dekompensacji cukrzycy.Od 1996 roku wszystkie urodzone dzieci są objęte szczepieniem przeciwko WZW typu B, a od 2000 roku szczepiona jest także młodzież w 14. roku życia.Szczepienie jest zalecane wszystkim chorym.

Obowiązuje aktywne wychwytywanie osób niezaszczepionych w każdym wieku i szczepienie według schematu 0, 1, 6 miesięcy. W sytuacji gdy u wcześniej zaszczepionych stwierdza się miano przeciwciał anty-HBs < 10 j.m./l, zaleca się rewakcynacje 1–3 dawek szczepionki.

Jeżeli nie uzyska się ochronnego stężenia przeciwciał po podaniu 1–3 dawek szczepionki (4–12 tyg. od ostatniego szczepienia), odstępuje się od dalszych szczepień.

Przed każdym szczepieniem obowiązuje badanie lekarskie.

Szczepienia ochronne u chorych na cukrzycę  (Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2015. Diab. Klin. 2015; 4; Suplement A.)

 

Skip to content