Pomagamy w życiu z cukrzycą! KRS 0000022162

Bronimy specjalizacji z diabetologii!

W okresie Światowego Dnia Cukrzycy chorzy na cukrzycę w Polsce otrzymali bardzo niepokojąca wiadomość. Ministerstwo Zdrowia planuje zlikwidować diabetologię jako główną specjalizację lekarską oraz uniemożliwić wybór diabetologii lekarzom pediatrom.

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą MOJACUKRZYCA.PL wystąpiło do ministra Konstantego Radziwiłła z pismem, w którym piszemy:

Z ogromnym zaniepokojeniem zapoznaliśmy się z propozycją zmian w programie specjalizacji lekarskich a w szczególności nieumieszczeniem diabetologii jako odrębnej specjalizacji, a jedynie jako elementu podspecjalizacji. Z uwagi na dobro pacjentów, chorych na cukrzycę, których reprezentowanie należy do celów naszej działalności jest to absolutnie niezrozumiałe. Apelujemy o przemyślenie działań dotyczących w/w zmian, które idą w efekcie w kierunku ograniczania pacjentom dostępności do specjalistów i pogarszaniu się jakości opieki.

Ponadto, prosimy o wprowadzenie rozwiązań polegających na utrzymaniu diabetologii jako specjalizacji dostępnej dla lekarzy internistów jako specjalizacji podstawowej oraz o umożliwienie dostępności wyboru diabetologii dla lekarzy pediatrów jako podspecjalizacji. Niezwykle istotnym jest również ze względu na jakość opieki diabetologicznej w Polsce utrzymanie specjalizacji z diabetologii jako warunku bezwzględnego kontraktowania odpowiednich świadczeń przez płatnika.

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której decyzje terapeutyczne oparte o wiadomości z zakresu nowoczesnych technologii, a takie dominują w intensywnej terapii cukrzycy typu 1, będzie podejmował lekarz, który nie miał do tej pory kontaktu np. z osobistą pompą insulinową. Ponadto, proponowane zmiany stanowią największe zagrożenie dla młodych dorosłych pacjentów, których liczba stale przybywa.  Jest to grupa pacjentów ciągle jeszcze w Polsce najgorzej leczona. To w tej grupie jest najwięcej błędnych rozpoznań  typów cukrzycy, najwięcej błędnych decyzji terapeutycznych. Te grupy praktycznie pozbawione są edukacji. Trudno sobie wyobrazić w proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia warunkach np. 19-latka ze świeżo rozpoznana cukrzycą typu 1.

Zdaniem przewodniczącego Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą Mariusz Masiarka niezrozumiałym jest dopuszczanie do sytuacji, kiedy świadomie ogranicza się dostęp do lekarzy specjalistów obniżając jednocześnie jakość opieki diabetologicznej.

Dane epidemiologiczne wskazują na dramatycznie narastający problem otyłości i cukrzycy w polskim społeczeństwie zarówno u dorosłych, jak również u dzieci i to coraz młodszych, nawet kilkuletnich. W perspektywie długofalowej oznacza to coraz większą liczbę pacjentów dorosłych z typem 1 i typem 2 cukrzycy, którzy będą wymagali specjalistycznego leczenia.

Czekamy na odpowiedź Ministerstwa.

Skip to content