Ważne informacje! CGM RT refundowane po 26 roku życia.

Dorośli chorzy po 26 roku życia będą mieli finansowane sensory oraz CGMT-RT. Taką decyzję podjęło Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na liczne głosy środowiska pacjentów oraz lekarzy. Wyroby te będą refundowane dla osób wymagających intensywnej insulinoterapii, czyli nie tylko pomp insulinowych ale także penów, z nieświadomością hipoglikemii.

Informację przekazano podczas konferencji na temat SYTUACJI POLSKIEJ DIABETOLOGII NA TLE EUROPEJSKICH STANDARDÓW POSTĘPOWANIA w siedzibie Ministerstwa Zdrowia z udziałem lekarzy i przedstawicieli zaproszonych organizacji pacjenckich, w tym naszego Towarzystwa. Refundacja wejdzie w życie najprawdopodobniej od nowego roku. Wcześniej zostanie opublikowany projekt ze wszystkimi zmianami po konsultacjach społecznych.

Z uwagi na brak refundacji pomp insulinowych powyżej 26 roku życia kryterium leczenia pompą zostanie zamienione na kryterium intensywnej terapii. W tej grupie chorych wprowadzono jednolity limit w wysokości 510 złotych raz na miesiąc, i będzie on identyczny jak w refundacji sensorów FGM.

Prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego wskazała, że nowoczesne technologie kontroli glikemii przy cukrzycy typu 1 są kluczowe i pomocne we wdrażaniu odpowiedzeniem terapii, także dostosowanej do chwilowych potrzeb danego pacjenta. Doskonale sprawdzają sią u pacjentów uprawiających sport.

Dodała również, że w przyszłości możliwe jest wypracowanie nowej definicji związanej z brakiem świadomości hipoglikemii, tak by pacjenci mogli korzystać z tych aktywności, do których obecnie nie mają prawnie dostępu (np. kierowanie pojazdami).

– Każdy pacjent leczony intensywną insulinoterapią powinien korzystać z systemów monitorowania, podobnie pacjenci z upośledzonym odczuwaniem hipoglikemii. To się opłaca klinicznie oraz ekonomicznie, ponieważ pacjenci są wyrównani, dłużej nie mają powikłań, u osób dorosłych wydłużają o 2 lata życie pacjentów z cukrzycą typu 1, to tez długookresowa strategia optymalizująca ekonomicznie terapie pacjentów. – argumentowała prof. Zozulińska-Ziółkiewicz.

Przypomnijmy, źe Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą w ramach konsultacji społecznych wnioskowało o rozszerzenie refundacji CGM RT oraz o równą dostępność wszystkich systemów obecnych na rynku – zobacz Konsultacje społeczne rozporządzenia o wyrobach medycznych. Pismo do Ministerstwa Zdrowia

Zobacz też: Refundacja. Duże zmiany. FreeStyle Libre refundowane dla dorosłych.

źródło: MZ/inf. własna

Skip to content