Ceny insulin, leków, pasków i igieł od 1 marca 2023. Zmiany dla chorych na cukrzycę.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 marca 2023 roku. Niestety nie obyło się bez podwyżek dopłat pacjenta za popularne insuliny. Co jeszcze nowego dla chorych na cukrzycę? Szczegóły poniżej.

Obwieszczenie refundacyjne obowiązujące od 1 marca 2023 r. (nr 68), w porównaniu do obwieszczenia 67 zawiera następujące zmiany:

  1. W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do wykazu zostały dodane 92 produkty bądź nowe wskazania.
  2. Dla 97 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,02 zł do 3 896,40 zł).
  3. Dla 67 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 0,38 zł do 2 160,00 zł).
  4. Dla 328 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 452,70 zł).
  5. Dla 601 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 196,80 zł).
  6. Dla 385 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 4 140,02 zł).
  7. Dla 180 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 45,55 zł).
  8. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdzie się 36 produktów bądź wskazań figurujących w poprzednim obwieszczeniu.

Co nowego dla pacjentów z cukrzycą?

W nowych wskazaniach refundacyjnych znalazł się preparat Suliqua (insulina glargine + liksysenatyd) pierwszy lek refundowany w cukrzycy stanowiący połączenie analogu GLP-1 oraz insuliny glargine. Jego wskazania to cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,5%, z otyłością definiowaną jako BMI ≥30 kg/m2 oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1)potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2)uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3)obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu.

Ponadto w obwieszczeniu Ministra Zdrowia objęto refundacją następujące nowe leki dla chorych na cukrzycę:

Gliptivil (Vildagliptinum) tabl. 50 mg 28 szt. Wskazanie: W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą: cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c>7% (przez co najmniej 3 miesiące)
Gliptivil (Vildagliptinum) tabl. 50 mg 56 szt. Wskazanie: W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą: cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c>7% (przez co najmniej 3 miesiące)
Jamesi (Sitagliptinum + Metformini hydrochloridum) tabl. powl. 50+850 mg 56 szt. Wskazanie: W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą: cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c>7% (przez co najmniej 3 miesiące)

Sitagliptin Adamed (Sitagliptinum) tabl. powl. 50 mg 28 szt. Wskaznie: W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą: cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c>7% (przez co najmniej 3 miesiące)

Nie przedłużono refundacji leków doustnych Metcrean (metformina).

Obniżki i podwyżki dopłat pacjenta za leki na cukrzycę

W obowiązującej od 1 marca liście leków refundowanych nastąpiły zmiany cen następujących leków doustnych i preparatów insulin wykorzystywanych w leczeniu cukrzycy.

Obniżki dopłat pacjenta:

Ryzodeg (Insulinum degludecum + Insulinum aspartum), roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml Penfill Wskazanie: Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat i powyżej; Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO) Obniżka z 40,10 zł na 39,72 zł o -0,38 zł

Metformax SR 1000 (Metformini hydrochloridum), tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg 60 szt. Wskazanie: Cukrzyca. Obniżka z 16,92 na zł 16,70 zł o -0,22 zł

Metformax SR 1000 Metformini hydrochloridum, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg 30 szt. Wskazanie: Cukrzyca. Obniżka z 10,40 zł na 10,34 zł o -0,06 zł

Podwyżki dopłat pacjenta

Lantus (Insulinum glarginum), roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml Wskazanie: <1>Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 roku życia; <2>Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca typu 1 u dzieci w wieku od 2 do 6 lat oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO) Podwyżka z 86,62 zł na 99,76 zł o 13,14 zł

Lantus (Insulinum glarginum), roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml 5 wkladów po 3 ml Wskazanie <1>Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 roku życia; <2>Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca typu 1 u dzieci w wieku od 2 do 6 lat oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO) Podwyżka z 86,62 zł na 99,76 zł o 13,14 zł

Levemir (Insulinum detemirum), roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3 ml (Penfill) Wskazanie: <1>Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat i powyżej; <2>Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO). Podwyżka z 99,09 zł na 112,23 zł o 13,14 zł

Abasaglar (Insulinum glarginum), roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 10 wkł.po 3 ml Wskazenie: Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 roku życia; Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca typu 1 u dzieci w wieku od 2 do 6 lat oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO) Podwyżka z 91,78 zł na 119,32 zł o 27,54 zł

Toujeo (Insulinum glarginum), roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 j/ml 10 wstrzykiwaczy SoloStar po 1,5 ml Wskazanie: Cukrzyca typu I u dorosłych; Cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca u dorosłych o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO) Podwyżka z 207,20 zł na 248,51 zł o 41,31 zł

Ceny pozostałych leków doustnych, insulin oraz igieł do wstrzykiwaczy nie uległy zmianie w stosunku do wykazu leków refundowanych z 1 stycznia 2023.

Oto pełna lista Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego na 1 marca 2023 r.

źródło: Ministerstwo Zdrowia

Zobacz także:

Skip to content