Turnus w Dźwirzynie 2016. Ważne informacje.

WFOŚ w Katowicach
Wyjazd współfinansowany przez WFOŚiGW Katowice

Wielkimi krokami zbliża się wyjazd na Turnus Edukacyjno-Rehabilitacyjny do Dżwirzyna. Wyruszamy 23 lipca wracamy 6 sierpnia 2016. Jak zwykle nie zabraknie atrakcji, edukacji i niespodzianek. Poznaj ważne szczegóły!

Turnus odbędzie się w DW PRZODOWNIK oraz DW ANIA, Ośrodka wypoczynkowego ANIA w Dźwirzynie – ANIA DŹWIRZYNO

Adres ośrodka:
ul. Wyzwolenia 44, 78-131 Dźwirzyno, tel. 94 358 54 85 ,

ZBIÓRKA OSÓB JADĄCYCH POCIĄGIEM:

23 lipca 2016, KATOWICE, godz. 7.50, plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej, obok ul. Andrzeja, przed wejściem na Dworzec PKP.

Planowy przyjazd do Kołobrzegu o godzinie ok. 18.00, a następnie przejazd autokarami do Dźwirzyna.

Przyjazd transportem własnym koniecznie należy zgłosić w BIURZE TOWARZYSTWA – 605 331 345 lub 32 331 33 49

Zakończenie Turnusu i powrót pociągiem planowany jest na 6 sierpnia po śniadaniu. Przyjazd pociągu do Katowic w godzinach wieczornych, ok 19.00-20.00

W A Ż N E !!!!!!

Każde dziecko jadące pociągiem m u s i mieć ze sobą:
– wyżywienie i napoje na czas podróży. Obowiązuje zakaz dawania dzieciom zapasów słodyczy na Turnus.
– Legitymację szkolną z wpisanym numerem PESEL!!!
– Oryginał Orzeczenia o niepełnosprawności!!!! Orzeczenia będą zbierane PRZED WEJŚCIEM NA PERON!!! W przypadku braku osoba zostanie obciążona dodatkowymi kosztami przejazdu!!!!

Prosimy o dostosowanie wielkości bagażu do możliwości dziecka!!! Dopuszczalna waga bagażu – 20 kg.!!!
Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy wartościowe – np. telefony, laptopy i pompy.

JAK TRAFIĆ NA MIEJSCE ZBIÓRKI? Zobacz

FreeStyle Libre
Uczestnicy Turnusu bezpłatnie testują system FreeStyle Libre dzięki darowiźnie Abbott Laboratories Poland sp. z o.o.

Prosimy o zapoznanie się z programem i listą rzeczy koniecznych do zabrania.

Organizator:
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą
Gliwice – kontakt 605 331 345

Program Turnusu przewiduje m. in.:

– wycieczki całodzienne
– wycieczki krajoznawcze
– aktywność sportową
– rekreację
– inne atrakcje

W związku z powyższym prosimy o zabranie:
– stroju turystycznego – odpowiednie obuwie, kurtka przeciwdeszczowa, niewielki plecak
– stroju sportowego
– stroju do pływania

W ośrodku są ręczniki dla uczestników.

Każdy uczestnik Turnusu musi zabrać ze sobą sprzęt cukrzycowy:

Użytkownicy PENÓW:

– zeszyt samokontroli
– insulinę potrzebną na czas pobytu na turnusie + zapas, zapakowaną w małe plastikowe pudełko, podpisane imieniem i nazwiskiem
– Glukagon – 1 opakowanie
– paski do pomiaru poziomu cukru we krwi – 3 opakowania wraz z glukometrem!!!
– paski do moczu – Ketodiastix – ½ opakowania
– glukozę lub cukier w wystarczającej ilości
– wagę do ważenia żywności
– ważną legitymację szkolną z wpisanym numerem PESEL oraz oryginał orzeczenia o niepełnosprawności,
– Insulinę uczestnicy oddają pielęgniarce grupy w dniu przyjazdu na turnus.
Jeśli uczestnik z innych powodów chorobowych zażywa leki powinien je oddać pielęgniarce wraz z zaleceniami ich podawania.

Użytkownicy POMP INSULINOWYCH

– zeszyt samokontroli
– rozpisane dawki insuliny na posiłki (WW,WBT lub kcal) i dawki korekcyjne
– insulinę potrzebną na czas pobytu na turnusie + zapas, zapakowaną w małe plastikowe pudełko, podpisane imieniem i nazwiskiem
– zapasowe peny awaryjne na wypadek awarii pompy
– osprzęt do pompy na czas trwania turnusu + co najmniej 3 dodatkowe wkłucia
– baterie
– Glukagon – 1 opakowanie
– paski do pomiaru poziomu cukru we krwi – 3 opakowania wraz
z glukometrem !
– paski do moczu – Ketodiastix – ½ opakowania
– glukozę lub cukier w wystarczającej ilości
– wagę do ważenia żywności
– ważną legitymację szkolną z wpisanym numerem PESEL oraz oryginał orzeczenia o niepełnosprawności
Insulinę uczestnik oddaje pielęgniarce grupy w dniu przyjazdu na turnus.
Jeśli uczestnik z innych powodów chorobowych zażywa leki powinien je oddać pielęgniarce wraz z zaleceniami ich podawania.

WAŻNE!!!
Jeśli dziecko nie będzie miało odpowiedniej ilości pasków i wkłuć, rodzic zostanie obciążony kosztem ich zakupu w 100 procentowej odpłatności!!!

A tak było w ubiegłym roku: Turnus Dźwirzyno 2015

PARTNER:

WFOŚiGW w Katowicach

POMAGAJĄ NAM:

Abbott Labolatories Poland sp. z o.o.

Accu-Chek Polfa TarchominCONTOUR PLUS ONE Ascencia Diabetes Solutions

Zapraszamy do Dźwirzyna!!!

Skip to content