Pomagamy w życiu z cukrzycą! KRS 0000022162

Ceny insulin, pasków i igieł od 1 marca. Nowa lista refundacyjna.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę leków refundowanych. Obowiązuje od 1 marca. Zwiekszyła się odpłatność pacjenta za igły do penów, niewielkie obniżki niektórych insulin i pasków.

Ogólne statystyki prezentują się następująco:

Obwieszczenie refundacyjne obowiązujące od marca 2022 r. (nr 62), w porównaniu do obwieszczenia 61 zawiera następujące zmiany:

  1. W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do obwieszczenia zostaną dodane 103 produkty bądź nowe wskazania.
  2. Dla 270 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,01 zł do 4 390,01 zł).
  3. Dla 13 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 0,32 zł do 194,40 zł).
  4. Dla 302 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 452,70 zł).
  5. Dla 125 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 13,47 zł).
  6. Dla 469 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 347,00 zł).
  7. Dla 16 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 0,17 zł do 11,54 zł).
  8. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdzie się 95 produktów bądź wskazań figurujących w poprzednim obwieszczeniu.

W przypadku insulin spadły dopłaty pacjenta do preparatów Insuman o 1,26 zł. preparatu Fiasp o 0,60 zł i o 0,22 zł w zależności od pojemności.

Obniżono od kilku do kilkudziesięciu groszy odpłatność pacjenta za kilka rodzajów pasków do glukometrów.

W przypadku igieł do nakłuwaczy podwyżka dopłaty pacjenta wynosi 3,19 zł, co oznacza, że za opakowanie 100 sztuk odpłatność wzrosła z 7,31 do 10,50 zł.

Przypomnijmy, że od stycznia 2022 r. każdemu pacjentowi przysługiwać będą 4 opakowania po 100 sztuk rocznie, co pozwoli znacznie ograniczyć zjawisko wielokrotnego stosowania tej samej igły.

O 0,20 zł wzrosła odpłatność za lek Adeksa.

Pełna lista leków refundowanych wraz z odpłatnościami tutaj Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2022 r.

Skip to content