Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą w trakcie realizacji projektu.


Słodkie Pogotowie – trwają szkolenia z pomocy dzieciom z cukrzycą typu 1 w placówkach oświatowych, sportowych i kulturalnych przy wsparciu PSE

Słodkie Pogotowie, czyli projekt szkoleń z pomocy dzieciom z cukrzycą typu 1 w placówkach oświatowych, sportowych i kulturalnych, nabiera rozpędu. Do uczestnictwa zgłaszają się kolejne placówki z terenu miasta Zabrze. Pierwsze warsztaty miały miejsce 15 września – brała w nich udział Szkoła Podstawowa nr 18 w Zabrzu. Przed nami kolejne tego typu spotkania, które będą realizowane jeszcze we wrześniu!


Umiejętności i wiedza nauczycieli i opiekunów dzieci z cukrzycą gwarantują bezpieczne funkcjonowanie najmłodszych na lekcjach i zajęciach pozaszkolnych w placówkach oświatowych. Cukrzyca typu 1 to najbardziej rozpowszechniona choroba przewlekła wśród dzieci i młodzieży. W jej przebiegu mogą występować ostre powikłania – hipoglikemia i hiperglikemia, prowadzące do stanów zagrożenia życia, w trakcie których konieczne jest udzielenie pierwszej pomocy przez osoby trzecie. Realizacja projektu Słodkie Pogotowie, prowadzona wspólnie z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, partnerem Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, pozwala wzmacniać świadomość o cukrzycy jako najbardziej rozpowszechnionej choroby przewlekłej wśród dzieci.

Zapraszamy placówki z terenu miasta Zabrze do kontaktu pod numerami telefonów: 605 331 34532 331 33 49 lub drogą mailową na adres: biuro@mojacukrzyca.pl

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach www.raport.pse.pl i www.wzmocnijotoczenie.pl.

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą od 25 lat działa na rzecz środowiska diabetyków w Polsce. Wspiera w walce z chorobą, zachęca do aktywności, wynajduje talenty, eksponuje osobowości, edukuje w terapii, kreuje aktywne postawy. Dba o rozwój podopiecznych, wychowuje w poczuciu wartości, wzbogaca możliwości życia z chorobą.