Diabetologia i jej wyzwania

Podczas II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych HCC 2017 w Katowicach rozmawiano między innymi o cukrzycy i wyzwaniach diabetologii. W specjalnym panelu wzięli udział wybitni polscy diabetolodzy. Sesji przewodniczył prof. Leszek Czupryniak Kierownik, Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Samodzielny Publiczny Centralny Publiczny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

W dyskusji wzięli udział: prof. Przemysława Jarosz-Chobot, Klinika Diabetologii Dziecięcej SUM, Oddział Diabetologii Dzieci GCZD, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Diabetologii, prof. Krzysztof Strojek, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Diabetologii, Kierownik, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca, dr Krzysztof Chlebus, Gdański Uniwersytet Medyczny I Katedra i Klinika Kardiologii, prof. Grzegorz Dzida, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych oraz dr Wojciech Wysoczański dyrektor Wydziału Oceny Technologii Medycznych AOTM.

Sesja była poświęcona najważniejszym zagadnieniom takim jak koszty leczenia cukrzycy za szczególnym uwzględnieniem kosztów powikłań sercowo-naczyniowych, profilaktyka – czy potrafimy zapobiegać cukrzycy?, jak prowadzić pacjenta do celu terapii – utrzymywania właściwego wskaźnika glikemii, w jaki sposób modyfikować terapię, kiedy ten wskaźnik nie jest wyrównany, farmakoterapia w diabetologii – stan obecny oraz oczekiwania pacjentów i lekarzy, edukacja pacjentów z cukrzycą typu 2 i znaczenie właściwego prowadzenia tych pacjentów w POZ.

W Polsce choruje na cukrzycę 2,2 miliona osób, ok. 800 tysięcy to osoby niezdiagnozowane. Z oczywistych względów nie jesteśmy w stanie zapobiegać cukrzycy typu 1 a w przypadku cukrzycy typu 2 profilaktyka to zapobieganie otyłości i nadwadze oraz zmiana stylu życia. To zadanie nie tylko dla diabetologów – szkoła, media, a w szczególności social media.

Prof. Dzida zaznaczył, że skuteczne powinno być nauczenie nauczycieli promowania zdrowego stylu życia, a także przeniesienie tego do rodzin. Prelegenci zgodzili się co do tego aby zadaniem POZ  było wczesne wykrycie stanu przedcukrzycowego. Ponadto skuteczne byłoby przeprowadzanie badania stężenia glukozy w badaniach okresowych.

Ciekawym rozwiązaniem do rozważenia jest zakaz reklamy żywności. – zaznaczył prof. Czupryniak.

Prof. Strojek zaapelował o wyraźne oddzielenie typów cukrzycy z uwagi na inne cele terapii. Im niżej tym lepiej pod warunkiem ze nie ma hipoglikemii to w 1 typie. W typie 2 ważnych jest kilka elementów Glikemia, lipidy, ciśnienie tętnicze i masa ciała.

Nie zapominajmy o edukacji – wspomniała prof. Jarosz – Chobot. Jako cele opieki diabetologicznej nad dziećmi i młodzieżą wskazała centralizację ośrodków, opieka holistyczną nad dzieckiem i rodziną sprawowana przez zespół edukacyjny, w skład którego wchodzą diabetolog, edukator, dietetyk, psycholog, pracownik socjalny.

Konieczny jest rejestr, monitorowanie i ewaluacja wyników leczenia oraz wykorzystanie edukacji i nowoczesnych technologii. – dodała prof. Jarosz – Chobot

Edukacja pacjenta to sztuka motywowania. – zgodnie stwierdzili uczestnicy debaty,

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą MOJACUKRZYCA.PL na II edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych HCC 2017 w Katowicach reprezentował prezes Mariusz Masiarek. – To ważne miejsce, gdzie o cukrzycy rozmawia się w kontekście całego procesu leczenia. – zaakcentował.

 

Skip to content