Glukagon donosowy. To jest przełom?


Na tę informację czeka wielu chorych na cukrzycę, a w szczególności rodzicie małych diabetyków. Donosowy glukagon w proszku pozwoli uniknąć iniekcji przy bezpośrednim zagrożeniu życia w wyniku ciężkiej hipoglikemii.

Hipoglikemia jest najczęściej występującym ostrym powikłaniem cukrzycy u chorych leczonych insuliną. Ciężka hipoglikemia może prowadzić do groźnych dla zdrowia i życia pacjenta zaburzeń. Ponadto lęk przed niedocukrzeniem pozostaje główną przeszkodą do osiągnięcia celów terapeutycznych u chorych na cukrzycę, zwłaszcza typu 1. Dlatego też zarówno zapobieganie, jak i leczenie hipogli-kemii są tak ważne w opiece diabetologicznej. Leczenie hipoglikemii nadal opiera się na podawaniu glukozy (doustnie lub pozajelitowo – w zależności od poziomu świadomości) lub glukagonu wstrzykiwanego domięśniowo lub podskórnie. – czytamy w artykule prof. Agnieszki Szadkowskiej i dr Iwony Pietrzak (Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2020; 26 (1): 45–57)

W 1983 r. po raz pierwszy wykazano, że glukagon w postaci kropli podany donosowo zwiększa stężenie glukozy we krwi u zdrowych ochotników. W kolejnych latach opracowano preparat w postaci proszku, który aplikowany donosowo, biernie wchłania się przez błonę śluzową nosa bez konieczności wykonania głębokiego wdechu. Glukagon donosowy okazał się tak samo skuteczny jak glukagon do wstrzykiwań, ale jego podanie nastręcza mniej problemów technicznych. Dotąd nie opisano poważnych niepożądanych działań nowego preparatu. W grudniu 2019 r. preparat został przez EMA zarejestrowany do leczenia ciężkich niedocukrzeń u pacjentów od 4. roku życia.

Wydaje się, że glukagon donosowy stanowi przełom w leczeniu ciężkiej hipoglikemii u pacjentów z cukrzycą leczonych insuliną, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. 

Jak czytamy w podsumowaniu pracy donosowy preparat glukagonu jest równie skuteczny w działaniu hiperglikemizującym co glukagon przeznaczony do iniekcji, ale jego zaaplikowanie jest znacznie łatwiejsze, a co za tym idzie – szybsze i obarczone mniejszym ryzykiem popełnie- nia błędu.

Preparat aplikuje się bezpośrednio do przewodów nosowych, skąd wchłania się przez błonę śluzową. Zażycie leku nie wymaga wykonania wdechu przez chorego, co jest szczególnie ważne u pacjentów z zaburzeniami świadomości. Ponadto stan zapalny czy samo przekrwienie błony śluzowej nosa, a nawet użycie działających miejscowo leków zmniejszających przekrwienie nie osłabia terapeutycznego efektu działa- nia glukagonu donosowego.

To zupełnie nowa postać farmaceutyczna glukagonu. Lek jest dostępny w dozowniku jednorazowego użytku, który jest gotowy do użycia i może być podawany donosowo przez opiekunów. Po podaniu pacjenci nie muszą wdychać ani oddychać głęboko, co umożliwia podawanie leku nawet nieprzytomnym pacjentom.

więcej tu https://www.termedia.pl/Glukagon-donosowy-nowy-sposob-leczenia-ciezkiej-hipoglikemii-u-pacjentow-z-cukrzyca,138,40341,0,0.html