Pomagamy w życiu z cukrzycą! KRS 0000022162

Walne Zebranie Członków Towarzystwa odbędzie się zdalnie.

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą odbędzie się ON LINE w dniu 10 lipca 2020 o godz. 18.00

Informujemy, że Walne Zebranie odbędzie się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą platformy Skype.

Głosowania w trakcie Walnego Zebrania będą również odbywały z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej za pomocą platformy Skype. Głosowanie będzie jawne. Uczestnicy Walnego Zebrania będą przekazywali swój głos poprzez głosowe udzielenie odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Zebrania.

Udział w zebraniu należy zgłosić do godziny 17.00, tego samego dnia, czyli 10 lipca 2020 wysyłając maila na adres biuro@mojacukrzyca.pl oraz zgodę w formie oświadczenia na odbycie się Walnego Zebrania i głosowań przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą platformy Skype.

Przypominamy, że uczestnictwo w Walnym Zebraniu to przywilej każdego Członka Towarzystwa. Będziemy podsumowywać działalność, podejmować uchwały, zatwierdzać dokumenty oraz  przyjmować plany na kolejny rok działalności.

Skip to content