MZ: Pomp powyżej 26 lat nie zrefundujemy

Ministerstwa Zdrowia zapowiada, że obecnie nie są planowane zmiany przepisów rozporządzenia koszykowego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w celu umożliwienia finansowania ze środków publicznych pomp insulinowych dla osób powyżej 26 roku życia.

Leczenie insuliną z zastosowaniem pompy insulinowej przysługuje cały czas pacjentom do 26 roku życia. Świadczenie ma na celu zaopatrzenie pacjenta w pompę insulinową oraz edukację umożliwiającą w pełni samodzielne (przez pacjenta lub opiekuna) posługiwanie się pompą i wymianę osprzętu. Po zawarciu umowy ośrodki dokonują zakupu sprzętu.

Realizację tego świadczenia monitorujemy od początku, czyli od 2010 roku  w ramach naszej akcji Pompowa Mapa Polski – mówi Irena Guszczyńska, sekretarz Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą MOJACUKRZYCA.PL – Wkrótce przedstawimy dane za ostatni rok. 

POMPOWA MAPA POLSKI zawiera dane o tym ile pomp insulinowych zakupiono ze środków NFZ dla osób z cukrzycą do 18 roku życia oraz dla osób od 18 do 26 lat, z podziałem na województwa. W zestawieniu ujęto razem wszystkie świadczenia, zarówno te w ramach których zakupiono i podłączono pompy insulinowe dzieciom do 6 roku życia jak i te podłączone dzieciom od 6 do 18 roku życia oraz osobom dorosłym od 18 do 26 roku życia.

Przyjęte rozwiązanie ma na celu umożliwienie, młodzieży do 26 roku życia, korzystanie z pompy insulinowej, ze względu na fakt, iż młodzi ludzie kontynuujący edukację są na utrzymaniu rodziców, a w związku z tym nie mogą samodzielnie pokryć kosztów związanych z zakupem tego wyrobu.

Zakup pomp insulinowych finansowany jest ze środków NFZ, który podpisuje umowy z wybranymi ośrodkami w drodze konkursu ofert na realizację świadczeń gwarantowanych.

W odpowiedzi udzielonej Towarzystwu Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą MOJACUKRZYCA.PL Ministerstwo zapowiada  zapowiada rozważenie wprowadzenie do wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie również samych pomp insulinowych. Oznacza to, że nastąpiłaby istotna zmiana bowiem ich refundacja odbywałaby się na zasadach podobnych do refundacji zestawów infuzyjnych. Ponadto ministerstwo podda analizie kwestię objęcia refundacją pojemników na insulinę, z które obecnie płaci pacjent ok. 100 PLN na miesiąc

Skip to content