Lista refundacjyna od stycznia 2020. Co nowego?

Na liście leków refundowanych, która wchodzi w życie od stycznia pojawią się dwie inkretyny. Są to analogi GLP-1: semaglutyd (Ozempic) i dulaglutyd (Trulicity). Jest również refundacja Ryzodegu, połączenia szybkodziałającego analogu insuliny aspart z długodziałającym analogiem insuliny degludec.

Analogi GLP-1 należą do najnowocześniejszych metod leczenia cukrzycy na świecie. Terapie będą dostępne dla pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy do tej pory nie byli skutecznie leczeni dwoma lekami doustnymi, nie stosują jeszcze insuliny, mają wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe i BMI powyżej 35.

Na styczniowej liście jest również refundacja Ryzodegu, połączenia szybkodziałającego analogu insuliny aspart z długodziałającym analogiem insuliny degludec. Jest to lek wyjątkowo komfortowy w użyciu dla pacjenta, ponieważ redukuje liczbę wstrzyknięć, zimniejsza zużycie pasków, igieł i lancetów. Najważniejsza zaletą jego stosowania jest niskie ryzyko hipoglikemii. Insulina ta będzie refundowana na takich samych zasadach, jak analogi długodziałające.

Leki inkretynowe, czyli analogi GLP-1: semaglutyd (Ozempic) i dulaglutyd (Trulicity) będą refundowane w następujących wskazaniach:
cukrzyca typu 2, u pacjentów przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy, z HbA1c ≥ 8 %, z otyłością definiowaną jako BMI ≥35 kg/m2 oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu

Ceny leków dla pacjenta w refundacji to:
Ozempic 1 wstrzykiwacz po 1,5 ml + 4 igły 102,88 zł
Trulicity 2 wstrzykiwacze po 0,5 ml 59,99 zł

Insulina Ryzodeg, stanowiąca połączenie insuliny degludec i aspart, czyli długodziałającego i szybkodziałającego analogu insuliny, będzie refundowana tak jak długodziałające analogi insulin, czyli w następujących wskazaniach:
cukrzyca typu 1 u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat i powyżej; cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)

Cena leku dla pacjentów w refundacji to: 5 wkładów po 3 ml Penfill 52,64 zł

źródło: mz.gov.pl

Skip to content