Ceny insulin, leków, pasków i igieł od 1 listopada 2022. Zmiany dla chorych na cukrzycę.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 listopada 2022 roku, Co nowego dla chorych na cukrzycę?

Obwieszczenie refundacyjne obowiązujące od listopada 2022 r. (nr 66), w porównaniu do obwieszczenia 65 zawiera następujące zmiany:

  1. W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do wykazu zostały dodane 143 produkty bądź nowe wskazania.
  2. Dla 84 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,01 zł do 2 097,90 zł).
  3. Dla 43 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 0,44 zł do 34,09 zł).
  4. Dla 445 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 452,70 zł).
  5. Dla 297 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 62,10 zł).
  6. Dla 313 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 62,77 zł).
  7. Dla 236 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 35,89 zł).
  8. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdzie się 55 produktów bądź wskazań figurujących
    w poprzednim obwieszczeniu.

Zmiany dla chorych na cukrzycę.

Dla chorych na cukrzycę zmiany dotyczą braku kontynuowania refundacji na pasku do glukometrów D+ oraz jednego preparat Jardiance (Empagliflozinum).

Nie przedłużono reundacji na insilunę Liprolog w fiolce 10 ml. Pozostałe dawki insuliny Liprolog, tj we wstrzykiwaczach są nadal refundowane.

Objęto refundacją ze wskazaniem „w doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą: cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c>7% (przez co najmniej 3 miesiące)” następujące preparaty:

Depepsit Met (Sitagliptinum + Metformini hydrochloridum)

Metsigletic (Sitagliptinum + Metformini hydrochloridum)

Sigletic (Sitagliptinum)

Obniżono dopłaty pacjenta w wysokości od 1 do 39 groszy dopłaty pacjenta za kilka rodzajów pasków do glukometrów oraz kilku rodzajów igieł do penów.

Podwyżki dopłat pacjenta w wysokości 11 groszy dotyczą kilku pozycji igieł do penów. Kilka pozycji pasków do glukometru zdrożało od 11 do 15 groszy.

Kilka rodzajów metforminy podrożało od 0,91 do 3,24 złotego.

Najwięcej podrożały leki Galvus, tabl., 50 mg (Vildagliptinum) o 28,93 zł (28 sztuk) i o 57,37 zł (56 sztuk) oraz Januvia, tabl. powl., 100 mg (Sitagliptinum) o 62,1 zł i Janumet, tabl. powl., 50+1000 mg (Sitagliptinum + Metformini hydrochloridum) o 62,1 zł.

Oto treść obwieszczenia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia–20-pazdziernika-2022-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-listopada-2022-r

Skip to content