PolTREG, czyli innowacyjna terapia cukrzycy typu 1


Metoda TREG to przełomowa innowacyjna polska terapia z zastosowaniem limfocytów T-regulatorowych (Treg), pobranych z krwi pacjenta, stosowana obecnie do leczenia cukrzycy typu 1 u dzieci. Komórki Treg to unikalna, niewielka frakcja ludzkich limfocytów, które w przebiegu chorób autoimmunologicznych, jak cukrzyca typu 1, pełnią rolę immunoprotekcyjną przed negatywnymi skutkami i rozwojem choroby. Unikalność terapii polega na zwalczaniu przyczyn choroby, a nie tylko jej objawów klinicznych, poprawia parametry kliniczne oraz jakość życia małych pacjentów.

Od strony medycznej proces terapii rozpoczyna się od zdiagnozowania u pacjenta cukrzycy typu 1. Trafia on do szpitala celem oceny medycznej i kwalifikacji do leczenia. Następuje tutaj pobranie próbki krwi żylnej, która dalej służy do izolacji z niej białych krwinek krwi, a z nich komórek TREG, czyli T regulatorowych limfocytów, które po namnożeniu w sterylnych warunkach laboratoryjnych stają się później podawaną temu samemu pacjentowi szczepionką TREG.

Firma PolTREG Sp. z o.o. otrzyma 2 500 000 euro z Horyzontu 2020 na sfinansowanie projektu TREG – innowacyjnej terapii cukrzycy. Spółka PolTREG została powołana jako spin-off z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w celu rozwoju i komercjalizacji opatentowanej Metody Treg.

Metoda Treg to przełomowa innowacyjna polska terapia z zastosowaniem limfocytów T-regulatorowych (Treg), pobranych z krwi pacjenta, stosowana obecnie do leczenia cukrzycy typu 1 u dzieci. Unikalność terapii polega na zwalczaniu przyczyn choroby, a nie tylko jej objawów klinicznych. Terapia poprawia parametry kliniczne oraz jakość życia małych pacjentów.

W sumie 65 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z 16 krajów zostało wybranych do otrzymania grantu w 2 Fazie Instrumentu SME. Łączna kwota przeznaczona na granty to 113 milionów euro, każdy projekt otrzyma do 2,5 miliona euro na sfinansowanie działań innowacyjnych, takich jak demonstracja, testowanie, pilotowanie i zwiększanie skali. Firmy będą również korzystać z 12 dni bezpłatnego coachingu biznesowego i usług akceleracyjnych.

Większość projektów wybranych do finansowania dotyczy zdrowia, inżynierii oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Jeśli chodzi o liczbę dofinansowanych projektów w danym kraju, dominują: Hiszpania (12 projektów), Niemcy (10) i Norwegia (6).

Przykłady wybranych projektów: nowe technologie w produkcji mikrosilników, system kontroli dla rowerów elektrycznych, który zwiększa autonomię baterii, system komunikacji na odległość dla dronów, rozwiązania dla robotów przemysłowych oraz nowe opakowania ekologiczne oparte na włóknach słomy.

wiecej o metodzie http://poltreg.tech/

źródło: www.kpk.gov.pl