Pompy insulinowe powyżej 26 roku życia. Podpisz petycję.

W imieniu pacjentów diabetologicznych zwracamy się z uprzejmą prośbą o stworzenie możliwości kontynuacji terapii z zastosowaniem osobistej pompy insulinowej u pacjentów w wieku powyżej 26. lat. – czytamy w petycji do Ministerstwa Zdrowia.

Trwa zbieranie podpisów pod treścią petycji. Każdy moze podpisać. Oto link do elektronicznego portalu – Kontynuacja refundacji osobistych pomp insulinowych dla pacjentów powyżej 26. roku życia Akcję zainicjowały Polskie Stowarzyszenie Diabetyków i Federacja Diabetyków.

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą włącza się w akcję i zachęca do składania podpisów.

Oto treść petycji:

W imieniu pacjentów diabetologicznych zwracamy się z uprzejmą prośbą o stworzenie możliwości kontynuacji terapii z zastosowaniem osobistej pompy insulinowej u pacjentów w wieku powyżej 26. lat. Jest to zgodne z Kartą Świadczenia Opieki Zdrowotnej: Leczenie cukrzycy typu 1 za pomocą osobistej pompy insulinowej u dorosłych w wieku powyżej 26 lat złożoną przez prof. dr hab. Krzysztofa Strojka, Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Diabetologii oraz prof. dr hab. Dorotę Zozulińską-Ziółkiewicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w 2020 roku.

Obecnie ww. świadczenie opieki zdrowotnej jest finansowane ze środków publicznych wyłącznie dla pacjentów, którzy nie ukończyli jeszcze 26. roku życia, decyzją Ministra Zdrowia z 2012 roku.

W ciągu 10 lat nie dokonano żadnych zmian w refundacji poprawiających dostęp do osobistych pomp insulinowych pacjentom z cukrzycą typu 1.

Kontynuacja terapii z zastosowaniem osobistych pomp insulinowych zapewni pacjentom z cukrzycą typu 1 optymalną terapię, zgodną z aktualnymi standardami terapii cukrzycy   typu 1, pozwoli utrzymać jakość życia poprzez zapobiegnie powikłaniom oraz umożliwi aktywne życie zawodowe i społeczne.

Niewątpliwie utrzymanie możliwości kontynuacji terapii przyczyni się do zapewnienia oszczędności w systemie ochrony zdrowia z uwagi na ograniczenie hospitalizacji, konsultacji lekarskich i powikłań wynikających z pogorszenia się standardu leczenia cukrzycy typu 1.

Pacjenci z cukrzycą typu 1 już jako osoby dorosłe pragną aktywnie uczestniczyć – bez ograniczeń wynikających z choroby – w rozwoju gospodarczym kraju.

Na refundacji skorzystałoby około 900-1000 pacjentów rocznie, nie jest to więc grupa tak liczna, która powodowałaby koszty nie do udźwignięcia dla budżetu państwa.

Niniejszym zwracamy się więc z wnioskiem o umożliwienie pacjentom, którzy ukończyli 26. rok życia, korzystanie z osobistych pomp insulinowych w ramach systemu publicznego finansowania.

Oto link do eletronicznego portalu – Kontynuacja refundacji osobistych pomp insulinowych dla pacjentów powyżej 26. roku życia

Skip to content