Refundacja sensorów stała się faktem!

Od 1 stycznia 2017 sensory do CGM będą refundowane. Jest sporo ograniczeń i tylko jedno rozwiązanie. Oto szczegóły.

Projekt zakłada o refundację zestawów transmiter/nadajnik i sensor/elektroda, które będą wykorzystywane w ramach nowego świadczenia gwarantowanego „Systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM–RT)” dodawanego do zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Osobami uprawnionymi do otrzymania zlecenia na ww. wyroby medyczne są dzieci do 18. roku życia z cukrzycą typu I leczonych przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej).

W przepisach określono, że w przypadku transmitera okres użytkowania będzie wynosił jeden rok, limit jego finansowania wyniesie 1 tys. zł, a odpłatność pacjenta ustalono na poziomie 10%.

Natomiast sensor został zaliczony jako zaopatrzenie miesięczne, w ramach tego okresu pacjentowi przysługują 4 sztuki. Limit jego finansowania ustalono na poziomie 150 zł za jedną sztukę wyrobu, a odpłatność 30% (zgodnie z rekomendacją AOTMiT). roz_01

rozp_2

Skip to content