XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w Katowicach

W Katowicach odbywa się XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. To miejsce gdzie specjaliści z całej Polski omawiają najbardziej aktualne, czasami kontrowersyjne i złożone doniesienia naukowe, przekładając je na praktykę dnia codziennego.

Zaplanowano wiele interdyscyplinarnych sesji tematycznych, z zaangażowaniem nie tylko diabetologów, ale także uznanych liderów opinii w zakresie innych dyscyplin medycyny, kluczowych w optymalizacji terapii chorego na cukrzycę.

Program Zjazdu wzbogacą także sesje zorganizowane wspólnie z towarzystwami naukowymi, których obszary zainteresowań wspierają diabetologów w leczeniu powikłań cukrzycy.

Nie zabraknie również prezentacji najważniejszych osiągnięć i nowych technologii wykorzystywanych w leczeniu chorych na cukrzycę. Swoje osiągnięcia zaprezentują także młodzi naukowcy.

Skip to content