Organizacje pacjenckie, pielegniarki i lekarze wspólnie apelują do Ministra Zdrowia w sprawie dystrybucji FGM

Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów liderzy cukrzycowych organizacji pacjenckich wraz z prezesem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Krajowym Konsultantem w Dziedzinie Diabetologii oraz Krajową Konsultantką w Dziedzinie Pielęgniarstwa Diabetologicznego wystąpili do Ministerstwa Zdrowia w sprawie doprecyzowania przepisów dotyczących dystrybucji refundowanych systemów monitorowania glikemii typu flash – FreeStyle Libre.

W wystosowanym wspólnym piśmie zaapelowaliśmy o zmianę przepisów pozwalających na rozszerzenie dystrybucji systemów FGM (Flash Glucose Monitoring) o apteki. Aktualnie realizując zlecenie lekarskie na refundowany sprzęt można go zamówić jedynie w dystrybucji internetowej a to utrudnia płynną realizację, szczególnie osobom starszym albo osobom z utrudnionym dostępem do internetu. Powoduje też kłopoty przy pierwszym uruchamianiu i konfigurowaniu sprzętu.

Zmiana przepisów powinna wpłynąć na poprawę dostępności i ułatwienie realizacji zamówień na podlegające refundacji sprzęty.

Pismo wystosowali prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, prof. Krzysztof Strojek, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Diabetologii, Alicja Szewczyk, Prezes Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, Konsultant Krajowa w Dziedzinie
Pielęgniarstwa Diabetologicznego, Anna Śliwińska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Jerzy Magiera, Redaktor naczelny portalu mojacukrzyca.org, Mariusz Masiarek, Prezes Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą, Dagmara Staniszewska, Prezes Zarządu Fundacji dla Dzieci z Cukrzycą, Monika Zamarlik, Prezes Federacji Diabetyków, Dorota Głowacka, Prezes Zarządu Fundacji Diabeciaki

W piśmie kierowanym na ręce Macjeja Miłkowskiego, wiceministra zdrowia opisaliśmy problem:

Przy wszystkich dobrodziejstwach wynikających z korzystania z powyższych systemów, niestety dociera do nas ze strony pacjentów coraz większa liczba skarg związanych z problemem ich dostępności. Na podstawie obserwacji z pierwszego kwartału 2023 r. możemy śmiało stwierdzić, że obecny sposób dystrybucji (wyłącznie przez Internet) znacznie utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia dokonanie zakupu.

Pacjenci zgłaszają, że nie mogą zrealizować wszystkich swoich potrzeb w aptece, do której odruchowo kierują się wychodząc od lekarza z receptami na leki i zleceniami na czujniki FGM. Pacjent w aptece dowiaduje się, że nie ma możliwości realizacji zlecenia, a jedyną drogą kupna czujnika jest Internet, co samo w sobie nie jest takie proste. Nie każdy porusza się wystarczająco sprawnie w cyfrowym świecie i nie każdy ma wśród bliskich osobę, która mogłaby pomóc w złożeniu zamówienia w internetowym sklepie. To powoduje, że pacjent z cukrzycą może zostać bez możliwości korzystania z tych jakże dobroczynnych urządzeń.

Problemy z zamówieniem to nie wszystko. Nawet jeśli pacjentom uda się zamówić system przez Internet, kolejnym problemem jest często rozpoczęcie użytkowania urządzenia. Pacjenci nie są praktycznie przeszkoleni z wiedzy o systemie, nierzadko nie mają w pobliżu nikogo, kto wytłumaczyłby, co zrobić z tym sprzętem, aby działał właściwie, nie odklejał się i dobrze pokazywał wyniki, a raczej nie będą umawiać się w tym celu na kolejną wizytę lekarską.

Producent co prawda udostępnia na swojej stronie internetowej filmy instruktażowe, ale to nie rozwiewa wszystkich wątpliwości. Dlatego dodatkową zaletą możliwości nabycia FGM w aptece byłoby to, że przy zakupie pacjent mógłby w razie potrzeby skonsultować z farmaceutą zasady użytkowania systemu. Później pacjent już się wszystkiego nauczy, ale początkowe trudności w obsłudze mogą być na tyle duże, że czujnik może się zmarnować. Pomoc farmaceuty byłaby na tym wstępnym etapie bardzo wartościowa.

W piśmie zwróciliśmy się z prośbą do Ministerstwa Zdrowia o pomoc w skierowaniu systemów FGM do sprzedaży także w aptekach.

Pełna treść pisma tutaj


Skip to content