Pomagamy w życiu z cukrzycą! KRS 0000022162

Refundacja wyrobów medycznych do monitorowania glikemii od 1 stycznia 2024 roku

Minister Zdrowia informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2461), zmieniają się zasady refundacji wyrobów medycznych do monitorowania glikemii. Co nowego dla chorych na cukrzycę?

Jak czytamy w komunikacie MZ nowelizacja rozporządzenia dookreśla kwestie, które budziły dotychczas wątpliwości, poprzez nadanie nowego brzmienia w kryteriach przyznawania dla wyrobów medycznych oznaczonych kodami R.03.01, R.03.02, R.03.03, R.05.01 i R.05.02, w załączniku do rozporządzenia, tj.

„kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 25/50/100/400 sztuk w okresie do 6 miesięcy poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia, z wyłączeniem miesiąca, w którym nastąpiła realizacja pierwszego zlecenia, bez względu na liczbę zrefundowanych sensorów, w przypadku braku możliwości kontynuacji ze względu na liczbę zrefundowanych pasków nowe zlecenie może być wystawione po upływie miesiąca/3 miesięcy/6 miesięcy kalendarzowego(ych) następującego(ych) po miesiącu zakończenia realizacji poprzedniego zlecenia”.

W okresie blokady pacjent może korzystać z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi w ilości zgodnej z zaleceniami osoby uprawnionej do wystawienia recepty.

Jak informowaliśmy po nadesłaniu projektu do konsultacji Będą zmiany w refundacji wyrobów medycznych w cukrzycy. Jest projekt rozporządzenia. podstawową zmianą są numery kodów i nowe wskazania.

Co nowego dla chorych na cukrzycę?

  • Dla zestawów infuzyjnych stosowanych w osobistych pompach insulinowych jest nowa refundacja w wysokości 75 zł za sztukę w przypadku zestawów działających nie mniej niż 7 dni. Udział dopłaty pacjenta 0% dla kobiet w ciąży i osób poniżej 26 roku życia, oraz 30% dla osób, które przekroczyły 26 rok życia.
  • Liczba zbiorników na insulinę przeznaczonych do użytku w osobistych pompach insulinowych – 10 sztuk miesięcznie. Kwota dofinansowania pozostaje na poziomie 9 złotych za sztukę, poziom odpłatności 30%.
  • Transmiter/nadajnik do systemu ciągłego monitorowania glikemii (CGM-RT), który wymaga wymiany rzadziej niż co 3 miesiące ma limit finansowania na poziomie 970 zł, a udział własny pacjenta wynosi nadal 30%.
  • Systemy monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (rtCGM) dla pacjentów do 26 roku życia bez wymogu korzystania z pompy insulinowej.
  • Kobiety w ciąży z cukrzycą będą miały dostęp do systemów ciągłego monitorowania glikemii.
  • Dodanie wkładek ortopedycznych na zamówienie wraz z badaniem rozmieszczenia nacisków na podeszwowej stronie stóp co ma służyć profilaktyce pierwotnego lub wtórnego owrzodzenia u pacjentów z cukrzycą i zespołem stopy cukrzycowej.
  • Uwzględnienie chorób rzadkich takich jak hiperinsulinizm i glikogenozą w refundacji systemów monitorowania glikemii

Pełny załącznik Rozporządzenia wraz z kodami tutaj do pobrania Punkty dotyczące chorych na cukrzycę znajdują się na stronach 42-50, Grupa R – Wyroby medyczne produkowane seryjnie wspomagające kontrolę glikemii

Skip to content