Stopa cukrzycowa to duży problem. Niezaspokojone potrzeby polskich pacjentów.

Za nami kolejne posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. cukrzycy. Tym razem obrady były poświęcone podsumowaniu najważniejszych zmian w polskiej diabetologii a także problemom pacjentów diabetologicznych ze specjalnym uwzględnieniem stopy cukrzycowej. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą reprezentowałą Irena Guszczyńska, wiceprezes.


Podsumowanie najważniejszych zmian w polskiej diabetologii w 2022 roku przedstawili:
–  z perspektywy lekarza: prof. dr hab. n.med.  Krzysztof Strojek, konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii,
–  z perspektywy pacjentów:  Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
–  z perspektywy pielęgniarek:  Alicja Szewczyk, Konsultant Krajowa w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego;  
– z perspektywy nowych technologii: prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa,  Członek Zarządu Głównego PTD.

Ponadto prof. Krzysztof Strojek omówił niezaspokojone potrzeby polskich pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia zespołu stopy cukrzycowej.

Zapis obrad poniżej:

Skip to content