Światowy Dzień Cukrzycy 2022. Obchody i debata w Sejmie RP.

„Cukrzyca: edukacja chroni nasze jutro” – pod tym hasłem w środę, 30 listopada, obchodzono w Sejmie Światowy Dzień Cukrzycy. W ramach zorganizowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Cukrzycy wydarzenia zostały przeprowadzone badania poziomu cukru i ciśnienia tętniczego oraz udzielano porad profilaktycznych. Obchody zwieńczyła debata ekspertów z organizacji społecznych i medycznych. W wydarzeniu wzięła udział wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Światowy Dzień Cukrzycy rozpoczął się akcją badań profilaktycznymi dla wszystkich zainteresowanych parlamentarzystów, gości Sejmu i pracowników. Badani mogli sprawdzić poziom glikemii, wartość ciśnienia tętniczego oraz w razie potrzeby, skorzystać z porady edukacyjnej i pogłębionej diagnostyki. Podczas briefingu prasowego wicemarszałek Kidawa-Błońska i przewodnicząca Zespołu Ewa Kołodziej podkreślały wagę kontroli parametrów krążeniowych i metabolicznych oraz apelowały o podejmowanie regularnych działań profilaktycznych.

Głównym punktem obchodów była debata nad stanem edukacji diabetologicznej, która odbyła się w ramach posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy. Wzięli w niej udział eksperci z zakresu diabetologii, przedstawiciele organizacji medycznych i pacjentów.

Przewodnicząca zespołu ds. cukrzycy poseł Ewa Kołodziej zaplanowała prezentacje ekspertów oraz dyskusję na temat edukacji diabetologicznej z różnej perspektywy, czego najbardziej brakuje i jakie są wyzwania.

W posiedzeniu udział wzięli: Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia – perspektywa ministerstwa, prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne – perspektywa lekarzy, Alicja Szewczyk, Polska Federacja Edukacji w Diabetologii – perspektywa pielęgniarek, Beata Stepanow, Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej – perspektywa edukatorów, Anna Śliwińska, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – perspektywa pacjentów dorosłych, Mariusz Masiarek, Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą – perspektywa pacjentów – dzieci i ich rodzin,   Monika Zamarlik, Federacja Diabetyków – perspektywa dzieci a nauczyciele i środowisko szkolne, Jerzy Magiera, portal mojacukrzyca.org – perspektywa edukacji internetowej, a także grono zaprosznych gosci (posłowie, MZ, NFZ. RPP, stowarzyszenia, dziennikarze medyczni).

Oto zapis debaty:

Minister Maciej Miłkowski podkreślił ważną rolę organizacji pacjentów w systemie, a także podziękował za dobrą komunikację i współpracę pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a organizacjami.

„Stowarzyszenia wyręczają w pewnym zakresie organy państwa w kształceniu, edukowaniu pacjentów. My jako Ministerstwo Zdrowia współpracujemy z organizacjami pacjentów, które są zespołem specjalistów i służą nam wiedzą i wsparciem, na temat tego co możemy zrobić, dokąd zmierzamy. Cieszę się, że stowarzyszenia działają tak licznie i prężnie”.

Minister zaznaczył, że bardzo się cieszy, że do tej pory dzieci i młodzież miały dostęp do nowoczesnego leczenia i monitorowania cukrzycy, a teraz zyskają go również dorośli z cukrzycą. Minister podkreślił osiągnięcia oraz zmiany, które właśnie wchodzą w życie, mówił także, że leczenie i zapobieganie cukrzycy jest traktowane jako inwestycja. Minister Miłkowski zaznaczył: „Mamy epidemię cukrzycy, pacjentów nie będzie mniej. To nasza inwestycja, zaopiekowanie się pacjentami i przede wszystkim zapobieganie powikłaniom. Przed nami jeszcze wiele pracy w zakresie zapobiegania i leczenia stopy cukrzycowej”. Ponadto minister nawiązał do tematu przewodniego posiedzenia, że edukacja to też jest leczenie, a diabetologia jest tego dobrym przykładem, ponieważ osoby, które dysponują wiedzą, mają dużo mniej powikłań: „Są duże oczekiwania by wzmacniać tę edukację. Mamy systemy do ciągłego monitorowania glikemii, ale jest także potrzeba edukacji w ich obsłudze. Nowe technologie wymagają edukowania pacjenta” – dodał minister.

Zobacz też:

Skip to content