Masz problem z cukrzycą? Jest Słodkie Pogotowie.

Dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Gliwice pomagamy i wspieramy mieszkańców w bieżących problemach związanych z codziennością w chorobie. Projekt pod nazwą „Słodkie pogotowie – pomoc dzieciom i młodzieży z cukrzycą w placówkach oświatowych, sportowych, kulturalnych” jest realizowany na terenie Gliwc.

W ramach projektu pomagamy na terenie placówek oświatowych i innych związaną z bezpiecznym funkcjonowaniem dzieci chorych na cukrzycę typu I w czasie zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych.

Projekt skierowany jest także do mieszkańców miasta Gliwice. Dzięki temu od przez cały rok działa punkt konsultacyjny pod nazwą „Słodkie Pogotowie” w siedzibie Towarzystwa w Gliwicach przy ul. Młyńskiej 17, czynnego w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach od 10.00 do 16.00.

Wciąż można się zgłaszać! Zainteresowanych z terenu miasta Gliwice zapraszamy do kontaktu mailowego, adres: biuro@mojacukrzyca.pl lub telefoniczne pod nr 32 331 33 49 lub 605 331 345.

Formy pomocy udzielanej w ramach projektu zainteresowanym placówkom, w których uczą się lub przebywają dzieci chore na cukrzycę typu 1 to:

  • realizacja szkoleń z zakresu opieki nad dzieckiem chorym na cukrzycę w placówce oświatowej na ich wniosek – w umówionych terminach, możliwa również w formie zdalnej na dostępnych platformach internetowych,
  • uruchomienie punktu konsultacyjnego pod nazwą „Słodkie Pogotowie” w siedzibie Towarzystwa w Gliwicach przy ul. Młyńskiej 17, czynnego w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach od 10.00 do 16.00, którego zadaniem będzie udzielanie porad i wsparcia w bieżących problemach związanych z funkcjonowaniem dzieci z cukrzycą typu 1 w codzienności związanej z chorobą w szkole lub w przedszkolu – pomoc merytoryczna, prawna, psychologiczna. (będzie on funkcjonował także w formie zdalnej – telefon, mail) ,
  • porady w ramach projektu udzielane będą również zainteresowanym mieszkańcom Gliwic, chorym na cukrzycę typu 2 i inne choroby metaboliczne.

Projekt jest realizowany w terminie od 15.02 do 15.12.2021 r. 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt dofinansowany z budżetu miasta Gliwice

Skip to content