Światowy Dzień Cukrzycy – World Diabetes Day 2018


Światowy Dzień Cukrzycy – World Diabetes Day 2018

Tegoroczny Światowy Dzień Cukrzycy nawiązuje bezpośrednio do rodziny, która jest ważnym elementem wsparcia w chorobie obok lekarza i pielęgniarki. Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna (IDF), ustanawiając globalny motyw na lata 2018-2019 chce tym samym zwrócić uwagę opinii społecznej na rolę rodziny, która ma bezpośredni wpływ na życie chorego. Zwraca także uwagę na rolę rodziny, która razem z pacjentem „choruje”, wspiera go i zmienia styl życia. Właśnie dlatego tegoroczny Światowy Dzień Cukrzycy w Polsce zainicjowany przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne odbywa się pod hasłem: „Cukrzyca – w rodzinie siła!”

Przybywa pacjentów z cukrzycą typu 1, ale także coraz młodszych osób z cukrzycą typu 2 i nic nie wskazuje na to, aby ta tendencja mogła się zatrzymać. Jednocześnie należy pamiętać, że zachorowanie na cukrzycę to indywidualny problem każdego z diabetyków. Właśnie dlatego ważne jest, aby pacjent mógł mieć wsparcie zarówno od lekarzy różnych specjalizacji, pielęgniarki diabetologicznej i… najbliższych.

W życiu osoby ze zdiagnozowaną cukrzycą, członkowie rodziny pełnią różne role: mentora, psychologa albo kucharza, który musi dokonać rewolucji na talerzach wszystkich domowników. Rodzina często podejmuje się roli „policjanta”, którego zadaniem jest kontrola prawidłowego stosowania terapii czy przypominania o niebezpiecznych dla zdrowia i życia powikłaniach.

Na świecie co 5 sekund diagnozuje się cukrzycę u kolejnego człowieka. Szacunkowo liczba chorych w Polsce sięga 3 milionów, choć nawet jedna trzecia z nich może o chorobie nie wiedzieć. W 2006 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych uchwaliła rezolucję uznającą cukrzycę za pierwszą, niezakaźną epidemię współczesnej cywilizacji. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), na cukrzycę choruje na świecie 415 mln ludzi, a do 2035 r. ich liczba może wzrosnąć do ponad 600 mln.

14 listopada, kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Cukrzycy, to dzień urodzin odkrywcy insuliny, laureata Nagrody Nobla, Fryderyka Bantinga (1891-1941).