WAŻNE! Turnus w Dźwirzynie odwołany.


Z wielką przykrością informujemy, że z uwagi na epidemię koronawirusa, a także niedających się przewidzieć jej następstw a w konsekwencji braku możliwości zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dzieciom z chorobą przewlekłą, jesteśmy zmuszeni zrezygnować z organizacji tegorocznego turnusu rehabilitacyjnego w terminie 18.07. – 1.08.2020r. w OW Ania w Dźwirzynie.

Życzymy dużo zdrowia!

Zarząd Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą