Słodkie Pogotowie. Podsumowanie projektu.

Dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Gliwice pomagamy i wspieramy mieszkańców w bieżących problemach związanych z codziennością w chorobie. Projekt pod nazwą „Słodkie pogotowie – pomoc dzieciom i młodzieży z cukrzycą w placówkach oświatowych, sportowych, kulturalnych” został zrealizowany na terenie Gliwc.

W ramach realizacji projektu udzielono około 300 porad telefonicznych mailowych, osobistych gliwickim dzieciom chorym na cukrzycę oraz ich otoczeniu: rodzicom, placówkom oświatowym, klubom sportowym w dostępie do aktywnego i bezpiecznego korzystania niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z cukrzycą. Porady dotyczyły bezpiecznego korzystania z zajęć szkolnych i pozaszkolnych przez dzieci z cukrzycą na równi z ich zdrowymi rówieśnikami. Dzięki poradom udało się uświadomić osobom z otoczenia dziecka chorującego na cukrzycę typu 1 stany zagrażające życiu, które mogą wystąpić w tej chorobie a jednocześnie nabycie przez te osoby umiejętności odpowiedniego zachowania się w takich sytuacjach.

Działający od 15.02 do 15.12.2021 r. w siedzibie Towarzystwa punkt informacyjny o nazwie Słodkie Pogotowie był  dostępny dla mieszkańców miasta Gliwice w każdą pierwszą  środę miesiąca. 

Oprócz podmiotów zajmujących się bezpośrednio  dziećmi i młodzieżą chorymi na cukrzycę z porad realizowanych w siedzibie skorzystało 85 mieszkańców Gliwic z problemami zdrowotnymi w zakresie cukrzycy typu 2 i innych chorób metabolicznych.

Udzielono  pomocy merytorycznej, prawnej i  psychologicznej w bieżących problemach związanych z funkcjonowaniem dzieci z cukrzycą w codzienności związanej z chorobą około 170 osobom z otoczenia  dzieci chorych na cukrzycę z terenu miasta Gliwice

Z pomocy edukacyjnej realizowanej poprzez organizację szkoleń w 16  placówkach oświatowych  z terenu miasta Gliwice  w zakresie  bezpiecznego funkcjonowania  dzieci chorych w czasie zajęć lekcyjnych                  i pozaszkolnych – ze szkoleń skorzystało 600 nauczycieli. 

Dziękujemy.

Skip to content