Pomagamy w życiu z cukrzycą! KRS 0000022162

Systemy monitorowania glikemii pomagają w wyrównaniu cukrzycy

Rozwój e-medycyny i innowacyjnych technologii pozwolił w okresie lockdownu skutecznie leczyć chorych z cukrzycą.

Dzięki nowoczesnym systemom monitorowania glikemii poziom wyrównania metabolicznego u pacjentów był lepszy – mówili uczestnicy debaty „Walka z cukrzycą – epidemia XXI w. Spojrzenie systemowe i pacjenckie”, zorganizowanej przez „Rzeczpospolitą” wspólnie z Instytutem Studiów Wschodnich.

Uczestnicy spotkania argumentowali:

– Pandemia w pewnym sensie była akceleratorem dla postępu w e-zdrowiu, a przyspieszenie i rozwinięcie teleporad sprawiło, że wielu pacjentów z cukrzycą nie pozostało bez opieki – mówiła prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Podkreśliła, że o ile nowe technologie są rewolucją XXI w., o tyle największym postępem w leczeniu cukrzycy w ostatnim dziesięcioleciu są systemy monitorowania glikemii.

Według prof. Małgorzaty Myśliwiec, kierownika Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, systemy ciągłego monitorowania glikemii są w leczeniu cukrzycy przełomem na miarę wynalezienia insuliny. 

Dr Jakub Gierczyński, ekspert systemów ochrony zdrowia i – podobnie jak prof. Zozulińska-Ziółkiewicz i prof. Myśliwiec – współautor raportu „System ciągłego monitorowania glikemii metodą skanowania 2021. Dostępność w Polsce – stan obecny i konieczne kierunki zmian”, zauważył, że podczas gdy liczba świadczeń diabetologicznych u dzieci w 2020 r. wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 25 proc. (z 34 tys. do 43 tys.), a liczba pacjentów zwiększyła się w tym czasie o 1744 (z 15,1 tys. w 2019 r. do 16 844 w 2020 r.), to w diabetologii dorosłych spadła w tym samym czasie o 25 proc. Jego zdaniem przyczyną spadku liczby konsultacji był brak refundacji systemów monitorowania glikemii u pacjentów dorosłych, przekładający się na znacznie rzadsze ich stosowanie przez tych chorych.

W wypowiedzi dla Rzeczpospolitej Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia stwierdził – od 2019 roku Ministerstwo Zdrowia wprowadziło produkty FGM do refundacji dla populacji dziecięcej z cukrzycą typu 1. z bardzo dobrze monitorowaną glikemią przy co najmniej ośmiu pomiarach. W bieżącym roku planowane jest rozszerzenie tej populacji o pacjentów dziecięcych z cukrzycą typu 3. oraz innych dzieci, które niezbędnie muszą monitorować stan glikemii z powodu posiadanych chorób rzadkich i ultrarzadkich. W najbliższym czasie nie widzę możliwości wprowadzenia do systemu refundacji kolejnych grup ze względów kosztowych i analiz wpływu na budżet.

Więcej w Rzeczpospolitej

Skip to content