TREG – kryteria udziału w badaniu w Gdańsku

Przedstawiamy więcej informacji na temat badania w celu opóźnienia rozwoju cukrzycy TREG. Pisaliśmy o tym Leczenie cukrzycy typu 1: TREG z szansą.

Badanie jest przeprowadzane przez zespół naukowców z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z w ramach grantu STRATEGMED pod tytułem „TREGVAC Terapia komórkowa cukrzycy typu 1 w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127- oraz przeciwciało anty-CD20 – badanie randomizowane” Koordynatorem projektu jest prof. dr hab. n. med. Piotr Trzonkowski a współkoordynatorem Prof. dr hab. med. Małgorzata Myśliwiec.

Terapia ma za zadanie hamowanie procesu autoimmunologicznego i tym samym spowolnienie rozwoju cukrzycy typu 1 poprzez wydłużenie okresu insulinoniezależności i remisji cukrzycy. Terapia ta łagodzi i spowalnia naturalny przebieg cukrzycy typu 1.

Wstępne kryteria, na podstawie których pacjent może zostać poddany badaniom kwalifikacyjnym w Klinice Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii w Gdańsku:

  • wiek 8-16 lat
  • polskie obywatelstwo
  • masa ciała > 30 kg oraz BMI między 25 a 75 percentylem na siatce centylowej BMI (bez nadwagi i niedowagi)
  • wczesna faza cukrzycy typu 1 – pierwsze 3 miesiące trwania choroby lub 8 miesięcy trwania cukrzycy jeśli pacjent otrzymuje insulinę w dawce poniżej 0,3j/kg wagi ciała/dobę
  • poziom C-peptydu na czczo przy rozpoznaniu cukrzycy >0,7 ng/ml przy glikemii nie wyższej jak 130 mg/dl
  • dodatnie miano autoprzeciwciał potwierdzających destrukcję komórek beta trzustki ( anty-GAD – przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego, ICA – przeciwwyspowe, IAA – przeciwinsulinowe) – wysokie miano jednego z przeciwciał (4-krotność normy) lub niskie miana dwóch lub trzech przeciwciał (2-4-krotność normy).
  • całkowite zapotrzebowanie na insulinę < 0,5 j./ kg masy ciała/ dobę oraz brak tendencji do zwiększania się zapotrzebowania w kolejnych tygodniach terapii insulinowej
  • nieprzyjmowanie na stałe innych leków poza insuliną (nie dotyczy witaminy D)
  • brak chorób współistnijących oraz przebytych w szczególności: zaburzeń układu krwiotwórczego (niedokrwistość, limfopenia, neutropenia, małopłytkowość), nowotworów, zakrzepicy, nadciśnienia tętniczego, makroalbuminurii, retinopatii, niedoboru IgA, układowych zakażeń grzybiczych, aktywnego zakażenia wirusem EBV, przebytego lub aktywnego zakażenia wirusem HIV, HCV, HBV, prątkiem gruźlicy, krętkiem kiły.

Jak czytamy w warunkach przeprowadzania badania jest to terapia doświadczalna, która jest stosowana od 2008 roku, a do leczenia cukrzycy u dzieci metoda ta została wdrożona w 2010 roku. Nie zaobserwowano do tej pory żadnych efektów ubocznych, ale aby zapewnić dziecku maksymalne bezpieczeństwo po podaniu komórek regulatorowych, dziecko będzie znajdowało się pod opieką lekarza i będzie regularnie badane.

Ponadto terapia może być zastosowana wyłącznie u pacjentów chętnych do współpracy, którzy są wystarczająco dobrze wyedukowani w zakresie samokontroli cukrzycy oraz nie mają współistniejących zaburzeń sfery emocjonalnej i psychicznej (np. zaburzeń depsesyjnych, zaburzeń odżywiania, obecności nałogów itp.).

Gdzie należy się zgłosić?

Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii UCK w Gdańsku
Dr n.med Ilona Derkowska – e-mail: itechmanska@hotmail.com
Lek. Magdalena Żalińska – e-mail: magda.zalinska@gmail.com

Kontakt telefoniczny: Oddział Diabetologii Dziecięcej – tel. 58 349 2815, 58 349 2890

Przed podjęciem kontaktu proszę przygotować dokumentację medyczną z okresu rozpoznania cukrzycy i zapoznać się z wynikami badań, w szczególności wymienionych w powyższych kryteriach.

Uwaga! Terapia finasowana jest z grantu naukowego STRATEGMED u pacjentów spełniających kryteria włączenia do badania.

prof. dr hab. med. Małgorzata Myśliwiec
e-mail: mysliwiec@gumed.edu.pl, tel. 58 349 28 98

Prof. Ewa Otto-Buczkowska w komentarzu precyzuje pojęcie prewencji rozwoju cukrzycy – Prewencja rozwoju cukrzycy

Skip to content